Banky v eurozóne dosahujú pokrok v riešení klimatických rizík

Banky v eurozóne dosahujú pokrok v riešení rizík súvisiacich s klímou, musia však urobiť viac, vyhlásila v utorok Claudia Buchová, šéfka bankového dohľadu Európskej centrálnej banky (ECB).

Takmer všetky banky v eurozóne považujú riziká súvisiace s klímou a životným prostredím za významné a postupne upravujú svoje nástroje v oblasti riadenia rizík, čaká ich však ešte veľa práce, povedala Buchová. ECB je podľa nej pripravená prinútiť banky konať, ak to bude potrebné. „Ak nesplnia naše očakávania v oblasti dohľadu, môžeme prijať príslušné opatrenia, napríklad požadovať lepšie riadenie rizík alebo navýšenie kapitálu,“ priblížila Buchová.

V roku 2020 bankový dohľad ECB vypracoval usmernenia pre finančné inštitúcie v menovej únii, týkajúce sa riešenia klimatických a environmentálnych rizík, v ktorých zároveň pomenoval svoje očakávania od bánk. Medzi zdroje rizík podľa regulátora patria investície do podnikov s vysokou produkciou emisií a do odvetví, ktoré poškodzujú klímu. Dôvodom je skutočnosť, že trhové ceny týchto investícií sa môžu rýchlo zmeniť, napríklad v dôsledku politických zmien, závažných klimatických udalostí a meniacich sa postojov investorov.

Banky a ďalšie spoločnosti sú pod čoraz väčším tlakom svojich akcionárov a environmentálnych skupín, aby rýchlo konali a znížili uhlíkovú stopu svojich aktivít.

Viac o téme: banky , Claudia Buchová , Európska centrálna banka ECB , eurozóna , klimatické riziká , uhlíková stopa

Súvisiace články

Aktuálne správy