Kambodžský riel (MXKHR)

Kurz k 18.10.2019
4 472,40 KHR za 1€
(0,00022 EUR/KHR)
21,0629 21,06 KHR
 0,47 %
Názory čitateľov
1/1