Kambodžský riel (MXKHR)

Kurz k 11.6.2021
4 895,42 KHR za 1€
(0,00020 EUR/KHR)
-16,8526 -16,85 KHR
 -0,34 %
Názory čitateľov
1/1