Kambodžský riel (MXKHR)

Kurz k 2.7.2020
4 547,07 KHR za 1€
(0,00022 EUR/KHR)
-2,1782 -2,178 KHR
 -0,05 %
Názory čitateľov
1/1