Kambodžský riel (MXKHR)

Kurz k 13.11.2019
4 426,76 KHR za 1€
(0,00023 EUR/KHR)
-9,1448 -9,145 KHR
 -0,21 %
Názory čitateľov
1/1