Zásoby plynu sú rozhodujúce pre zvládnutie zimy: Aktuálny stav napovedá, čo môžeme očakávať!

Zásobníky plynu na Slovensku sú naplnené takmer na 80 percent a pred nasledujúcou zimou nebudú pri dodávkach pre domácnosti a priemyselných odberateľov žiadne problémy. Pred začiatkom dvojdňovej konferencie Technické výzvy slovenského plynárenstva v Žiline to uviedol výkonný riaditeľ Slovenského plynárenského a naftového zväzu (SPNZ) Richard Kvasňovský.

„Slovenské plynárenstvo aj v krízovom období dokázalo, že je spoľahlivým partnerom a že garantuje nepretržité a bezpečné dodávky svojim odberateľom, či už priemyselným alebo domácnostiam. Toto sa nezmení. Zásobníky budú pred nasledujúcou zimou naplnené na maximum a budú garantované dodávky pre všetky segmenty za akýchkoľvek okolností,“ uviedol Kvasňovský.

Tohtoročná jarná konferencia v Žiline je zameraná na technické aspekty vývoja plynárenstva. Jednou z kľúčových tém je snaha o znižovanie metánových emisií. „Od polovice tohto roka bude platiť nové nariadenie Európskej komisie, ktoré sprísňuje oblasť metánových emisií. Pridáva nové povinnosti plynárenským firmám v oblasti monitoringu, detekovania, vykazovania a odstraňovania metánových emisií,“ poznamenal Kvasňovský.

Bude mať Slovensko dostatok plynu na zvládnutie ďalšej zimy?

Podľa jeho slov majú metánové emisie v slovenskom plynárenstve pomerne marginálny význam. „Kontinuálne pracujeme na ich znižovaní. V súčasnosti tvoria 0,6 percenta zo všetkých emisií, ktoré sa produkujú na Slovensku. Slovenské firmy sa k tejto oblasti stavajú proaktívne a napríklad hlavný distribútor už v tejto chvíli spĺňa všetky požiadavky novej legislatívy,“ dodal výkonný riaditeľ SPNZ.

Na konferencii bude takmer osem desiatok odborníkov zo Slovenska, Česka a Nemecka hovoriť aj o IT výzvach v slovenskom plynárenstve, technických riešeniach v oblasti vykurovania a prevádzky plynovodných potrubí, ale tiež o využití vodíka v plynovodnej infraštruktúre.

Viac o téme: energetika , plynárenstvo , Slovenský plynárenský a naftový zväz SPNZ , vodík , zásobníky plynu

Súvisiace články

Aktuálne správy