Slovenská elektrizačná prenosová sústava obstarala podporné služby na rok 2024 s úsporou 15 miliónov eur

Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) v septembri vyhlásila výberové konanie na obstaranie podporných služieb (PpS) na obdobie celého roka 2024. Konanie prebehlo v troch kolách, ktoré boli otvorené súčasne na rôzne typy služieb, čím sa SEPS podarilo zabezpečiť úsporu vo výške 15 miliónov eur pri naplnení 43 % z celkového požadovaného objemu PpS na rok 2024, informovala SEPS v stredu.

Do ročného výberového konania na rok 2024 predložilo cenové ponuky 25 uchádzačov, čo je o sedem viac voči minulému roku. Cenová úspora vo výške 15 miliónov eur je vypočítaná ako úspora z maximálnych cien a priemerných rozsahov pre jednotlivé služby, ktoré sú stanovené v rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).

„SEPS zaisťuje bezpečnú a spoľahlivú prevádzku slovenskej prenosovej sústavy a prenos elektriny v rámci Slovenska a tiež z/do zahraničia. Na zabezpečenie rovnováhy medzi výrobou a spotrebou elektriny slúžia najmä PpS, ktorých aktiváciou dochádza k dodávke regulačnej elektriny, a tým pomáhajú udržať rovnováhu sústavy“ priblížila SEPS dôležitosť PpS.

Zvyšný neobstaraný objem do celkovej požiadavky PpS na rok 2024, ktorý v súlade s aktuálnou legislatívou zostane po ročnom výberovom konaní nenaplnený, plánuje spoločnosť SEPS obstarať prostredníctvom denných, respektíve viacdňových (krátkodobých) výberových konaní. Popri údržbe stožiarov a vedení sú PpS rozhodujúcim finančným nákladom SEPS.

„Bez tejto rovnováhy môže dôjsť k výpadkom dodávky elektriny a obmedzeniu prevádzky výrobných zdrojov. V najhoršom prípade môže dôjsť k veľkej systémovej poruche (black out). PpS spoločnosť SEPS obstaráva od poskytovateľov PpS, a to v rámci denných alebo viacdňových (strednodobých a krátkodobých) výberových konaní,“ uzavrela SEPS.

Viac o téme: 2024 , obstarávanie , podporné služby , SEPS

Súvisiace články

Aktuálne správy