Čistý obrat spoločnosti Transpetrol medziročne vzrástol o takmer 9 percent

Za účtovné obdobie roku 2023 vykázala spoločnosť Transpetrol čistý obrat v hodnote približne 72,9 miliónov eur. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím to je rast o približne 8,9 %. Vyplýva to z údajov zverejnených spoločnosťou v Registri účtovných závierok. Hrubý zisk v medziročnom porovnaní poklesol z 11 miliónov eur na 9,8 milióna eur.

Firma Transpetrol v roku 2023 zvýšila svoje tržby z predaja tovaru a predaja služieb. V rámci nákladov zaznamenala nárast pri spotrebe materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok, mierne sa zvýšili aj mzdové náklady. Celkový výsledok hospodárenia po zdanení bol zisk vo výške viac ako osem miliónov eur, ktorý však bol ovplyvnený uplatnením odloženej dane z príjmov. Medziročne vzrástol o 8,6 %.

Transpetrol je jediným prepravcom ropy na území Slovenska potrubnými systémami, čiže ropovodmi. Stopercentným vlastníkom akcií je Slovenská republika zastúpená Ministerstvom hospodárstva SR. Medzi hlavné činnosti patrí najmä preprava a skladovanie ropy, nákup a predaj ropy a ropných produktov a výstavba systémov potrubnej dopravy.

Viac o téme: čistý obrat , Transpetrol , závierka , zisk

Súvisiace články

Aktuálne správy