Železnice chystajú modernizáciu tratí: Na týchto úsekoch by sa mohlo jazdiť dvestovkou!

Stav železníc na Slovensku nie je ani zďaleka na takej úrovni, ako by mohol byť. Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) preto chystajú modernizáciu viacerých úsekov. Pri niektorých žiadajú v skrátenom konaní o vydanie osvedčenia o strategických investíciách.

Plány ŽSR na modernizáciu železničných tratí vyplývajú z dokumentov zverejnených na webe slov-lex.sk. Dostali do skráteného medzirezortného pripomienkového konania (MPK).

„Ide o opodstatnený a relevantný krok, vzhľadom na to, že cieľom materiálu je zabezpečenie akcelerácie posudzovacích a povoľovacích procesov ohľadom investičných projektov realizovaných z finančných prostriedkov fondov EÚ. V prípade, že by nebolo možné zrealizovať projekt z fondov EÚ, hrozia štátu značné hospodárske škody,“ uvádza sa pri všetkých návrhoch, čím sa zároveň približuje dôvod skráteného MPK.

ŽSR žiadajú osvedčenia o strategických investíciách

ŽSR doručili Ministerstvu dopravy SR žiadosti o vydanie osvedčení o strategických investíciách na viaceré investičné projekty. Hlavným cieľom je modernizácia niektorých úsekov. „Cieľom modernizácie je zjednotenie so železničným systémom v EÚ, harmonizácia kvalitatívnych ukazovateľov a zvyšovanie výkonnostných parametrov železníc,“ uvádza sa v návrhoch.

Konkrétne ide o tieto trate:

Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR

Ide o modernizáciu úsekov železničnej trate č. 110 (trať – Bratislava – Kúty – štátna hranica SR/ČR – Lanžhot ČR) v úseku Devínska Nová Ves – Kúty štátna hranica SR/ČR. Pripravuje sa rovnako pre osobnú aj nákladnú železničnú dopravu.

Návrh modernizácie súčasne zohľadňuje zvýšenie traťovej rýchlosti na rýchlosť do 200 km/h s miestnymi obmedzeniami. Výnimkou sú úseky, kde sa takáto rýchlosť nedá využiť, prípadne by si zvýšenie rýchlosti vyžadovalo vysoké investičné náklady.

Prace-na-trati-zmodernizuju-prevadzku-vlakovej-dopravy-vdaka-comu-budeme-moct-na-useku-trate-Haniska-pri-Kosiciach-Moldava-nad-Bodvou-prevadzkovat-aj-elektricke-jednot-1536x960
Foto: zssk.sk (ilustračné)

Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR, úsek Malacky (mimo) – Kúty

Modernizácia železničnej trate spočíva v skvalitnení technických parametrov trate zvýšením jej technickej vybavenosti. Návrh modernizácie súčasne zohľadňuje zvýšenie traťovej rýchlosti na rýchlosť do 200 km/h (s výnimkou ŽST Kúty). Na úseku budú odstránené všetky úrovňové križovania.

Celková dĺžka modernizovanej železničnej trate je zhruba 26 kilometrov. Súčasťou projektu bude aj vybudovanie sieťového systému na diagnostiku železničných koľajových vozidiel, čo umožní efektívnejšiu údržbu a prevádzku. Realizácia je plánovaná v rokoch 2026 až 2029.

Čadca – Krásno nad Kysucou

Predmetom modernizácie je úsek s dĺžkou 11,7 kilometra, na ktorom by malo dôjsť ku skvalitneniu súčasných technických parametrov trate vrátane všetkých zariadení železničnej infraštruktúry. Cieľom je uvedenie zastaraných a opotrebovaných konštrukčných častí a technického vybavenia do normového stavu.

Prijali by ste, ak by vlaky jazdili rýchlosťou až do 200 km za hodinu?

Taktiež by sa mala zvýšiť maximálna rýchlosť oproti súčasnému stavu do 120 km/hod. Modernizácia má zvýšiť bezpečnosť aj na železničných priecestiach. Realizácia je plánovaná v rokoch 2027 až 2030.

Žilina – Košice, v úseku Liptovský Mikuláš – Poprad – Tatry (mimo)

Úsek modernizácie je medzi výhybňou Paludza (Liptovský Mikuláš) a Liptovským Hrádkom. Modernizácia zahŕňa:

  • prestavbu existujúcej železničnej trate vrátane preložiek trate,
  • zrušenie úrovňových križovaní a ich náhradu mimoúrovňovými riešeniami (nádjazdy, podchody),
  • výstavbu železničných mostov, protihlukových stien a ďalších stavebno-technických prvkov.

Návrh modernizácie traťového úseku súčasne zohľadňuje zvýšenie traťovej rýchlosti na rýchlosť do 160 km/h s parametrami do 200 km/hod. Dĺžka modernizovaného úseku v navrhovanom trasovaní je 18,5 kilometra. Realizácia investície je plánovaná v rokoch 2025 – 2028.

Zdvojkoľajnenie trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SK/AT (Marchegg)

Predmetom návrhu je dostavba druhej traťovej koľaje od štátnej hranice medzi Slovenskom a Rakúskom po ŽST Devínska Nová Ves s dĺžkou 4,49 kilometra. Okrem toho sa prebuduje aj ŽST Devínska Nová Ves podľa nárokov budúcej prevádzky a podľa moderných štandardov pre vybavenie železničných staníc. Začiatok realizácie je naplánovaný na rok 2030.

Po posúdení žiadostí Ministerstvo dopravy SR predloží vláde na schválenie návrhy na vydanie osvedčení o strategických investícií pre investora.

Viac o téme: investičný projekt , ministerstvo dopravy sr , modernizácia , železnice , Železnice Slovenskej republiky ŽSR , železničné trate

Súvisiace články

Aktuálne správy