Veľké zmeny v PZP sa dotknú každého motoristu: Nové potvrdenie môže ušetriť stovky eur!

, Redakcia

Motoristov čakajú veľké zmeny v povinnom zmluvnom poistení. V parlamente prešla novela zákona, ktorá prichádza s viacerými pozitívnymi zmenami pre klientov poisťovní.

Jednou zo zásadných zmien novely zákona o povinnom zmluvnom poistení (PZP) je zvýšenie limitov poistného krytia. Pri škode na zdraví sa podľa ministerstva financií zvyšuje krytie z 5,24 milióna eur na 6,45 milióna a pri škodách na majetku z 1,05 na 1,3 milióna eur. Novela tiež prinesie vyššiu ochranu klientov pri omeškaní platby za PZP.

Ministerstvo financií tvrdí, že schválenými zmenami vychádza v ústrety klientom aj pri regresných nárokoch, teda inak povedané, pri „sankciách“, ktoré môžu poisťovne uplatňovať voči klientom. Často totiž dochádza k prípadom, že klienti z objektívnych dôvodov nestihnú poisťovni včas nahlásiť poistnú udalosť a to je dôvodom, že poisťovňa si uplatní regres voči klientovi.

Porovnávate pri uzatváraní PZP cenu v jednotlivých poisťovniach?

Po novom však prichádza zmena. V prípade, ak klient nenahlási poistnú udalosť a má na to objektívne dôvody (napríklad zdravotné problémy, pobyt v nemocnici a podobne) poisťovňa voči nemu regres (sankciu) nebude môcť uplatniť. „V prípade, ak klient v termíne dodatočných 15 dní od uplynutia zákonnej lehoty oznámi poistnú udalosť, poisťovňa voči nemu bude môcť uplatniť regres maximálne 30 percent. V prípade, ak klient nestihne ani túto dodatočnú lehotu 15 dní, poisťovňa voči nemu môže uplatniť regres maximálne do výšky 50 percent,“ upozorňuje ministerstvo.  

Určovanie škôd sa zjednotí

Zmena prichádza napríklad aj v samotnom určovaní výšky škôd, ktoré si klienti uplatňujú z PZP. Doterajší systém nebol podľa rezortu jednotný a každá poisťovňa výšku škody určovala podľa svojich vlastných pravidiel. Bežne sa stávalo, že klienti boli s náhradou škody nespokojní a prípady tak končili na súdoch. Ministerstvo financií preto na výpočet škôd navrhlo zavedenie jednotného mechanizmu. Všetky poisťovne sa tak budú riadiť jednotnou vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR, ktorú doteraz využívajú aj spomínané súdy.

Novela zákona, ktorá má účinnosť od začiatku augusta tohto roka, tiež transponuje európsku legislatívu a zavádza jednotný doklad o bezškodovom priebehu poistenia. Poisťovne z členských štátov medzi sebou takéto potvrdenia často neakceptujú, no podľa schválenej novely ich už budú musieť. „MF SR odstránilo diskrimináciu a zrovnoprávnilo práva klientov. Potvrdenia budú mať jednotný európsky vzor. Práve tento krok pomôže klientom ročne ušetriť aj niekoľko stoviek eur,“ očakáva rezort.

Napríklad cena PZP na vozidlo strednej triedy je v susednom Rakúsku vo výške 1150 eur. V prípade, ak má klient potvrdenie o bezškodovom priebehu, môže dostať zľavu až do výšky 50 percent. S potvrdením tak bude cena PZP v Rakúsku vo výške 575 eur.

Viac o téme: Ministerstvo financií SR MF , motoristi , poistenie , povinné zmluvné poistenie PZP

Súvisiace články

Aktuálne správy