Slovenská správa ciest má spracované súťažné podklady na stavbu obchvatu mesta Stropkov

Slovenská správa ciest (SSC) má spracované súťažné podklady na stavebné práce obchvatu mesta Stropkov. Ako pre TASR uviedla hovorkyňa SSC Jana Lukáčová, v priebehu marca sa budú pripomienkovať a schvaľovať.

Ako ďalej povedala, po ukončení procesu verejného obstarávania na stavebné práce bude známy zhotoviteľ stavby a rovnako budú známe náklady na stavebné práce. „Predpokladaná lehota na proces verejného obstarávania je minimálne šesť mesiacov. Predpokladaná lehota výstavby je tri roky,“ priblížila.

„Dôvodom na výstavbu preložky cesty I/15 do novej polohy mimo zastavanej časti mesta je odklon tranzitnej dopravy z centrálnej časti mesta Stropkov, skrátenie času cestovania a zvýšenie plynulosti dopravy. Týmto riešením dôjde k zníženiu intenzity dopravy v meste, k podstatnému zníženiu hluku a emisií z automobilovej dopravy, k zlepšeniu kvality životného prostredia, k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky a komfortu cestovania,“ povedala Lukáčová.

Výstavbou obchvatu jednoznačne dôjde k zlepšeniu a skvalitneniu života v meste

„Naše mesto, ktoré je administratívnym centrom okresu, nemá železnicu, stredom Stropkova prechádza po ceste I/15 medzinárodná severojužná tranzitná doprava a mesto delí takpovediac na dve polovice. Denne do Stropkova prichádzajú do škôl, do zamestnania či k lekárom alebo na úrady tisíce obyvateľov spádového regiónu a frekventovaná medzinárodná cesta I. triedy v súčasnej podobe negarantuje bezpečnosť cestnej premávky. Výstavbou obchvatu jednoznačne dôjde k zlepšeniu a skvalitneniu života v meste, nehovoriac o ekologickom hľadisku,“ uviedol hovorca mesta Stropkov Peter Novák.

Ako povedal primátor Stropkova Ondrej Brendza, na obchvate pracuje SSC – Investičná výstavba a správa ciest Košice od roku 2009. „Do prípravy a majetkoprávneho vysporiadania bolo doteraz investovaných 3,6 milióna eur zo štátneho rozpočtu. Projekt obchvatu má schválený zámer národného projektu a je zaradený do zoznamu stavieb financovaných z Programu Slovensko, teda z eurofondov,“ skonštatoval Brendza.

K realizácii stavebných prác na obchvate by chceli pristúpiť kuž v tomto roku

Verí, že podmienky verejného obstarávania nastaví rezort dopravy tak, aby sa mohlo následne po podpise zmluvy o dielo pristúpiť k realizácii stavebných prác na obchvate už v tomto roku.

Obchvat má byť dlhý 5,296 kilometra. Súčasťou stavby sú štyri križovatky, deväť mostných objektov, protihlukové steny, preložka rieky Ondava a preložky dotknutých inžinierskych sietí. Preložka cesty sa bude začínať za obcou Tisinec a končiť pred obcou Breznica.

Viac o téme: obchvat , Slovenská správa ciest SSC , Slovensko , Stropkov , verejné obstarávanie

Súvisiace články

Aktuálne správy