Osobnou dopravou za rok 2023 cestovalo takmer 686 miliónov osôb: Tento spôsob prepravy rástol najviac

V osobnej doprave sa za celý rok 2023 prepravilo takmer 686 miliónov osôb, medziročne viac o 12,6 %. Dvojciferným tempom rástla preprava po ceste, počet cestujúcich po železnici bol medziročne vyšší o 7,2 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Vplyvom dynamických rastov počas posledných štyroch rokov sa počty cestujúcich takmer dotiahli na predpandemické hodnoty, chýbalo už len 2,3 % cestujúcich. Výrazne nahor sa posunula hlavne cestná doprava, ktorá v porovnaní s rokom 2019 strácala už iba 1 % cestujúcich, v železničnej doprave chýbala ešte viac ako desatina cestujúcich. Naopak, MHD už prekročila hodnoty roka 2019 o desatinu.

graf, preprava osôb v doprave
Preprava osôb v doprave Zdroj: Štatistický úrad SR

Výkony v osobokilometroch boli tiež medziročne vyššie takmer o 14 %, avšak zaostávanie za hodnotami z roku 2019 bolo výraznejšie. Po zohľadnení prepravných vzdialeností, ktoré cestujúci najazdili oboma druhmi osobnej dopravy, v cestnej doprave stále chýbalo viac ako 20 % výkonov spred pandémie a v železničnej doprave 11 %.

Všetkými druhmi nákladnej dopravy sa počas roka 2023 prepravilo bez mála 220 miliónov ton tovaru. Medziročne tento objem klesol o 3,8 %, ovplyvnil ho najmä pokles prepraveného tovaru v ostatnej doprave (v ktorej je dôležitá doprava potrubím). Objemy prepraveného tovaru klesali posledné štyri roky, v porovnaní s rokom 2019 boli nižšie o takmer 23 %.

Graf, Osobná a nákladná doprava
Osobná a nákladná doprava Zdroj: Štatistický úrad SR

Výkony v tonokilometroch zohľadňujúce prepravné vzdialenosti sa v nákladnej doprave medziročne znížili o 11 %, v porovnaní so záverom roka 2019 boli dokonca nižšie o viac ako 15 %.

Rozhodujúca zložka odvetvia – cestná doprava, si v porovnaní s rokom 2022 len mierne polepšila. Dopravnými prostriedkami sa po cestách medziročne síce previezlo o 1 % viac tovaru, avšak výkony po započítaní prepravných vzdialeností klesli medziročne o 11,3 %. Viac tovaru sa za rok prepravilo aj nákladnou železničnou dopravou, objem prepraveného tovaru sa medziročne zvýšil o takmer 2 %. Výkony v tonokilometroch sa znížili o viac ako 4 %.

Osobná doprava vykázala v decembri 2023 rast počtu cestujúcich o 9 %. Vyššiu dynamiku rastu cestujúcich zaznamenala cestná doprava o takmer desatinu. Dlhodobo stále platí, že 90 % cestujúcich vo verejnej doprave cestuje po cestách, a to autobusmi alebo inými dopravnými prostriedkami. Decembrové výkony osobnej dopravy, ktoré zohľadňujú aj dĺžku ciest, boli oproti minulému roku vyššie o 12,6 %.

Objem nákladnej prepravy v poslednom mesiaci roka 2023 medziročne klesol o 7,1 %. Pokles bol výsledkom nižších objemov v cestnej doprave, táto podielovo najvýznamnejšia zložka medziročne klesla o 9 % po troch mesiacoch rastov. Naopak, piaty mesiac za sebou sa prepravovalo medziročne výraznejšie viac tovaru po železnici, v decembri to bol o 15,3 % väčší objem tovaru. Výkony v nákladnej doprave zohľadňujúce aj prepravné vzdialenosti medziročne klesli o 17,7 %, bol to najvýraznejší pokles počas roka 2023.

Viac o téme: cestná doprava , preprava osôb , rok 2023 , Štatistický úrad SR , železnica

Súvisiace články

Aktuálne správy