Osobná doprava po covide prudko rástla, novembri počet cestujúcich stúpol o vyše 27 %

Osobná doprava zaznamenala v novembri 2022 opätovný nárast počtu prepravených cestujúcich, medziročne ich počet vzrástol o 27,5 %. S počtom 57,5 milióna prepravených osôb bol jedenásty mesiac druhým najlepším v roku 2022. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

V porovnaní s minulým rokom vyššiu dynamiku rastu cestujúcich zaznamenali železnice, vo vlakoch pribudlo 47,1 % cestujúcich. Naďalej však rozhodujúci, takmer 89-percentný podiel v osobnej doprave, tvorila cestná doprava.

V súhrne za jedenásť mesiacov osobnou dopravou cestoval o tretinu vyšší počet cestujúcich ako pred rokom. Po zohľadnení prepravných vzdialeností sa dosiahol takmer o polovicu vyšší počet osobokilometrov.

Objem nákladnej prepravy v novembri 2022 medziročne poklesol. Celkovo sa previezlo 18,2 milióna ton tovaru, čo bolo medziročne menej o 9 %. Z pohľadu objemu prepraveného tovaru bol november podpriemerným mesiacom minulého roka. Všetky druhy nákladnej dopravy zaznamenali medziročný pokles. Železničnou dopravou sa prepravilo o 11,2 % menej tovaru (2,9 milióna ton), cestnou dopravou menej o 2,9 % (12,6 milióna ton) a ostatné druhy dopravy dosiahli pokles až o 28,3 % (2,7 milióna ton).

Podstatná zložka, cestná doprava, ktorá mala takmer 70 % podiel na prepravených tonách tovaru, klesla medziročne najmiernejšie spomedzi ostatných zložiek nákladnej dopravy. Podniky prepravili po ceste bezmála 12,6 milióna ton, čo bolo menej o 2,9 % ako pred rokom.

Nákladná doprava mierne klesla

V súhrne za jedenásť mesiacov roku 2022 sa v rámci nákladnej dopravy celkovo prepravil o 2,1 % menší objem tovaru ako za rovnaké obdobie roka 2021. Po zohľadnení prepravných vzdialeností boli aktuálne výkony medziročne vyššie o 1,7 %.

Tržby v odvetví doprava a skladovanie boli v novembri 2022 medziročne vyššie o takmer 20 %. Výsledok ovplyvnil najmä nárast najvýznamnejšej pozemnej dopravy a dopravy potrubím, ako aj druhej najväčšej zložky, skladových a pomocných činností.

Zamestnanosť v doprave a skladovaní bola v jedenástom mesiaci roka 2022 medziročne vyššia o 2,8 %, čo podporili najmä dve váhovo najsilnejšie zložky, a to pozemná doprava a doprava potrubím o 2,7 % a skladové a pomocné činnosti o 3,5 %.

Priemerná nominálna mesačná mzda v tomto odvetví bola v novembri 1336 eur, čo predstavovalo medziročný nárast o 9,1 %. Reálna mzda v odvetví sa po zohľadnení inflácie znížila o 5,5 %.

Viac o téme: nákladná doprava, osobná doprava, Štatistický úrad SR ŠÚ

Súvisiace články

Aktuálne správy