Na Slovensku by mali pribudnúť nové diaľnice a rýchlostné cesty: NDS už žiada osvedčenia! (zoznam úsekov)

Dočkáme sa konečne priameho diaľničného spojenia medzi Bratislavou a východným Slovenskom? Vyzerá to tak, že Národná diaľničná spoločnosť nezaháľa a pripravuje nové investičné projekty.

Na stránke slov-lex.sk zverejnili viacero dokumentov, podľa ktorých by na Slovensku mohli pribudnúť nové diaľnice a rýchlostné cesty. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) podala na Ministerstvo dopravy SR žiadosti o vydanie osvedčení na strategické investície na investičné projekty. O žiadostiach by pritom už v stredu 10. júla mala rozhodovať vláda.

Podľa zákona o strategických investíciách sa pod pojmom investičný projekt rozumie proces zameraný na prípravu alebo realizáciu investície, pozostávajúci zo súboru zosúladených, riadených a časovo ohraničených činností, ktorý:

  • realizuje investor,
  • má určený predpokladaný začiatok a koniec trvania a harmonogram realizácie,
  • má definované aspoň finančné zdroje, ľudské zdroje a spravidla aj merateľné kvalitatívne a kvantitatívne prínosy.

„Po posúdení žiadosti o vydanie osvedčenia o strategickej investícii Ministerstvo dopravy SR v súlade so zákonom o strategických investíciách predkladá vláde na schválenie návrh na vydanie osvedčenia o strategickej investícii pre investora,“ uvádza sa v návrhoch, ktoré predložila NDS.

Pribudnúť by mali viaceré diaľnice aj rýchlostné cesty

Z dokumentov zverejnených na štátnom portáli vyplýva, že Národná diaľničná spoločnosť má záujem o výstavbu nasledovných úsekov. V niektorých predkladacích správach boli zverejnené aj plánované termíny začiatku a ukončenia výstavby.

Predložené materiály sa predkladajú v rámci skráteného medzirezortného pripomienkového konania. „Ide o opodstatnený a relevantný krok, vzhľadom na to, že cieľom materiálu je zabezpečenie akcelerácie posudzovacích a povoľovacích procesov ohľadom investičných projektov a zabráneniu odďaľovania a predražovania realizácie,“ uvádza sa v predkladacích správach. Niektoré investičné projekty sú realizované z finančných prostriedkov fondov EÚ.

Myslíte, že plánované dátumy výstavby diaľnic a rýchlostných ciest budú dodržané?

NDS plánuje výstavbu viacerých úsekov

Údaje z webu slov-lex.sk potvrdzujú aj údaje priamo z webu NDS, kde sa tieto úseky nachádzajú v časti pripravovaných stavieb. Okrem nich sa v zozname nachádzajú aj ďalšie úseky, ktoré sú v rôznych etapách prípravy. Ide o tieto:

Pri týchto prípravách nie sú zatiaľ uvedené žiadne detaily, teda ani predpokladané dátumy začiatku výstavby a ani to, či sa naozaj budú stavať. Niektoré úseky by mali byť kratšie a majú mať len pár kilometrov, no v iných prípadoch ide aj o desiatky kilometrov pripravovaných diaľnic a rýchlostných ciest.

Každopádne, ide o procesy, ktoré budú trvať dlhé roky. S niektorými výstavbami by sa malo začať síce už čoskoro, no ako ste mohli vidieť, mnohé z nich sú plánované až po roku 2030 a iné zatiaľ dátumy zverejnené ani nemajú. Priame diaľničné spojenie medzi západom a východom je teda v nedohľadne.

Viac o téme: diaľnice , investície , investičný projekt , národná diaľničná spoločnosť , NDS , rýchlostné cesty

Súvisiace články

Aktuálne správy