VÚB - Profit (DFVU3)

Ročná výkonnosť: 8,90 %
Aktuálna hodnota: 0,056 €
(k 12.11.2019)