VÚB - Mix (DFVU2)

Ročná výkonnosť: 6,66 %
Aktuálna hodnota: 0,053 €
(k 7.11.2019)