Výkonnosť za rok pre kategóriu Realitných fondov k 21. 4. 2017