ING - Tradícia (DFIN1)

Ročná výkonnosť: 0,98 %
Aktuálna hodnota: 0,045 €
(k 25.11.2020)
Základné informácie
Spoločnosť:ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
Typ fondu:konzervatívny
Poplatok za vedenie účtu (mesačný):1 % z mesačného vkladu
Poplatok za správu fondu (mesačný):0,3 % zo sumy prostriedkov na účte
Depozitársky poplatok:0,05-0,09% z hodnoty fondu ročne
Štatút:otvor
Prospekt:otvor
Prechod do inej spoločnosti:0,1 % z hodnoty prevádzaného majetku
Aktuálne hodnoty
Hodnota jednotky (poč. hod. 1 Sk):0,0454 € ( 1,37 Sk)
Hodnota fondu:1 347 818 000 € (40 604 365 068,00 Sk)
* Ceny sú prepočítané konverzným kurzom 30.126 SKK/EUR
Graf hodnoty dôchodkovej jednotky

1 mesiac3 mesiace6 mesiacov1 rok3 roky5 rokov
Celková hodnota fondu
Celková hodnota fondu