ING - Indexový (DFIN4)

Ročná výkonnosť: 18,61 %
Aktuálna hodnota: 0,073 €
(k 25.11.2020)
Základné informácie
Spoločnosť:ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
Typ fondu:indexový
Poplatok za vedenie účtu (mesačný):1 % z mesačného vkladu
Poplatok za správu fondu (mesačný):0,3 % zo sumy prostriedkov na účte
Depozitársky poplatok:0,027% z hodnoty fondu ročne
Štatút:otvor
Prospekt:otvor
Prechod do inej spoločnosti:0,1 % z hodnoty prevádzaného majetku
Aktuálne hodnoty
Hodnota jednotky (poč. hod. 1 Sk):0,0727 € ( 2,19 Sk)
Hodnota fondu: 193 251 100 € (5 821 882 638,60 Sk)
* Ceny sú prepočítané konverzným kurzom 30.126 SKK/EUR
Graf hodnoty dôchodkovej jednotky

1 mesiac3 mesiace6 mesiacov1 rok3 roky5 rokov
Celková hodnota fondu
Celková hodnota fondu