ING - Harmónia (DFIN2)

Ročná výkonnosť: 6,94 %
Aktuálna hodnota: 0,052 €
(k 3.3.2021)
Základné informácie
Spoločnosť:ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
Typ fondu:vyvážený
Poplatok za vedenie účtu (mesačný):1 % z mesačného vkladu
Poplatok za správu fondu (mesačný):0,3 % zo sumy prostriedkov na účte
Depozitársky poplatok:0,027% z hodnoty fondu ročne
Štatút:otvor
Prospekt:otvor
Prechod do inej spoločnosti:0,1 % z hodnoty prevádzaného majetku
Aktuálne hodnoty
Hodnota jednotky (poč. hod. 1 Sk):0,0517 € ( 1,56 Sk)
Hodnota fondu: 55 308 300 € (1 666 217 845,80 Sk)
* Ceny sú prepočítané konverzným kurzom 30.126 SKK/EUR
Graf hodnoty dôchodkovej jednotky

1 mesiac3 mesiace6 mesiacov1 rok3 roky5 rokov
Celková hodnota fondu
Celková hodnota fondu