DSS PB - Stabilita (DFCS1)

Ročná výkonnosť: 3,94 %
Aktuálna hodnota: 0,049 €
(k 12.11.2019)
Základné informácie
Spoločnosť:Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.
Typ fondu:konzervatívny
Poplatok za vedenie účtu (mesačný):1 % z mesačného vkladu
Poplatok za správu fondu (mesačný):0,3 % zo sumy prostriedkov na účte
Depozitársky poplatok:0,02-0,05% z hodnoty fondu ročne
Štatút:otvor
Prospekt:otvor
Prechod do inej spoločnosti:4000 Sk ak sporiteľ požiada o prestup do jedného roka od uzatvorenia zmluvy
Aktuálne hodnoty
Hodnota jednotky (poč. hod. 1 Sk):0,0487 € ( 1,47 Sk)
Hodnota fondu: 387 047 000 € (11 660 177 922,00 Sk)
* Ceny sú prepočítané konverzným kurzom 30.126 SKK/EUR
Graf hodnoty dôchodkovej jednotky

1 mesiac3 mesiace6 mesiacov1 rok3 roky5 rokov
Celková hodnota fondu
Celková hodnota fondu