DSS PB - Prosperita (DFCS3)

Ročná výkonnosť: 12,99 %
Aktuálna hodnota: 0,054 €
(k 3.3.2021)
Základné informácie
Spoločnosť:Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.
Typ fondu:rastový
Poplatok za vedenie účtu (mesačný):1 % z mesačného vkladu
Poplatok za správu fondu (mesačný):0,3 % zo sumy prostriedkov na účte
Depozitársky poplatok:0,02-0,05% z hodnoty fondu ročne
Štatút:otvor
Prospekt:otvor
Prechod do inej spoločnosti:4000 Sk ak sporiteľ požiada o prestup do jedného roka od uzatvorenia zmluvy
Aktuálne hodnoty
Hodnota jednotky (poč. hod. 1 Sk):0,0540 € ( 1,63 Sk)
Hodnota fondu: 84 522 580 € (2 546 327 245,08 Sk)
* Ceny sú prepočítané konverzným kurzom 30.126 SKK/EUR
Graf hodnoty dôchodkovej jednotky

1 mesiac3 mesiace6 mesiacov1 rok3 roky5 rokov
Celková hodnota fondu
Celková hodnota fondu