AXA - Indexový i.d.f. AXA d.s.s., a.s. (DFAXAI)

Ročná výkonnosť: 7,37 %
Aktuálna hodnota: 0,076 €
(k 25.11.2020)
Základné informácie
Spoločnosť:AXA d.s.s., a.s.
Typ fondu:indexový
Poplatok za vedenie účtu (mesačný):1 % z mesačného vkladu
Poplatok za správu fondu (mesačný):0,3 % zo sumy prostriedkov na účte
Depozitársky poplatok:0,02% z hodnoty fondu ročne
Štatút:otvor
Prospekt:otvor
Prechod do inej spoločnosti:prestup je bez poplatku
Aktuálne hodnoty
Hodnota jednotky (poč. hod. 1 Sk):0,0758 € ( 2,28 Sk)
Hodnota fondu: 817 225 200 € (24 619 726 375,20 Sk)
* Ceny sú prepočítané konverzným kurzom 30.126 SKK/EUR
Graf hodnoty dôchodkovej jednotky

1 mesiac3 mesiace6 mesiacov1 rok3 roky5 rokov
Celková hodnota fondu
Celková hodnota fondu