Aegon - VITAL – akciový negarantovaný d.f., AEGON, d.s.s., a.s. (DFAE3)

Ročná výkonnosť: 9,54 %
Aktuálna hodnota: 0,049 €
(k 30.10.2019)
Základné informácie
Spoločnosť:AEGON, d.s.s., a.s.
Typ fondu:rastový
Poplatok za vedenie účtu (mesačný):1 % z mesačného vkladu
Poplatok za správu fondu (mesačný):0,3 % zo sumy prostriedkov na účte
Depozitársky poplatok:0,05-0,1% z hodnoty fondu ročne
Štatút:otvor
Prospekt:otvor
Prechod do inej spoločnosti:v lehote do 12 mesiacov od uzavretia zmluvy 1% zo sumy účtu, minimálne 1500 Sk, maximálne 2000 Sk
Aktuálne hodnoty
Hodnota jednotky (poč. hod. 1 Sk):0,0488 € ( 1,47 Sk)
Hodnota fondu: 70 258 500 € (2 116 607 571,00 Sk)
* Ceny sú prepočítané konverzným kurzom 30.126 SKK/EUR
Graf hodnoty dôchodkovej jednotky

1 mesiac3 mesiace6 mesiacov1 rok3 roky5 rokov
Celková hodnota fondu
Celková hodnota fondu