Aegon - Index (DFAE4)

Ročná výkonnosť: 13,94 %
Aktuálna hodnota: 0,068 €
(k 30.10.2019)
Základné informácie
Spoločnosť:AEGON, d.s.s., a.s.
Typ fondu:indexový
Poplatok za vedenie účtu (mesačný):1 % z mesačného vkladu
Poplatok za správu fondu (mesačný):0,3 % zo sumy prostriedkov na účte
Depozitársky poplatok:0.01%-0.02% z hodnoty fondu ročne
Štatút:otvor
Prospekt:otvor
Aktuálne hodnoty
Hodnota jednotky (poč. hod. 1 Sk):0,0684 € ( 2,06 Sk)
Hodnota fondu: 57 895 940 € (1 744 173 088,44 Sk)
* Ceny sú prepočítané konverzným kurzom 30.126 SKK/EUR
Graf hodnoty dôchodkovej jednotky

1 mesiac3 mesiace6 mesiacov1 rok3 roky5 rokov
Celková hodnota fondu
Celková hodnota fondu