Sociálni pracovníci budú mať viac času na špecializované vzdelávanie 

Prechodné obdobie, počas ktorého pracovník v špecializovanom odbore sociálnej práce nemusí spĺňať podmienku osobitného kvalifikačného predpokladu, sa zmení. Noví pracovníci budú mať na dokončenie odborného vzdelávania štyri roky. Pre tých, ktorí už v sociálnych službách pracujú, začne táto lehota plynúť od začiatku budúceho roka. Vyplýva to z novely zákona o sociálnej práci, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok schválili aj s pozmeňujúcim návrhom z výborov.

Predĺženie prechodného obdobia vychádza podľa predkladateľky novely Jany Žitňanskej (Za ľudí) z potreby praxe. V dôvodovej správe uviedla, že by sociálni pracovníci podľa účinného znenia zákona nemali dostatok času na absolvovanie špecializovaného vzdelávania.

„Ponechanie prechodného obdobia iba do konca roka 2023 by tak spôsobilo odlev sociálnych pracovníkov, ktorých je v praxi už teraz nedostatok,“ upozornila. Pôvodne navrhovala predĺženie lehoty do konca roka 2024, nakoniec poslanci schválili komplexnejšiu úpravu odborného vzdelávania v sociálnych službách.

Novela bude účinná od roku 2024

Každý sociálny pracovník, ktorý po 1. januári 2024 bude vykonávať špecializovanú odbornú činnosť, bude musieť spĺňať podmienku osobitného kvalifikačného predpokladu. Na doplnenie odborného vzdelania bude mať prechodné obdobie štyroch rokov. Splnenie podmienky bude viazané na absolvovanie akreditovaného špecializačného vzdelávacieho programu.

Odborná spôsobilosť sa preukáže doloženým dokladom o absolvovaní príslušného štúdia. Lektorská spôsobilosť sa dokazuje potvrdením vzdelávacej inštitúcie o výkone lektorskej činnosti alebo pedagogickej činnosti s uvedením obsahového zamerania a jej rozsahu. Vysokoškolský učiteľ preukáže splnenie podmienky lektorskej spôsobilosti potvrdením od zamestnávateľa.

Na základe vyjadrenia akreditačnej komisie Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky rozhodne o udelení akreditácie vzdelávacieho programu sústavného vzdelávania. Zoznam vzdelávacích inštitúcií, ktoré uskutočňujú špecializačný vzdelávací program, nadstavbový vzdelávací program,  vzdelávací program sústavného vzdelávania v sociálnej práci alebo v nadstavbovej odbornej činnosti, na ktoré je udelená akreditácia, bude viesť ministerstvo na svojom webovom sídle. Novela bude účinná od 1. januára 2024.

Viac o téme: Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR MPSVR, Národná rada SR NR, novela zákona, služby, vzdelávanie

Súvisiace články

Aktuálne správy