Listom vyzvalo 340 organizácií podpredsedu Európskej komisie na prísnu reguláciu nových GMO

Listom vyzvalo 340 európskych organizácií podpredsedu Európskej komisie (EK) Fransa Timmermansa, aby ponechal nové geneticky modifikované organizmy (GMO) regulované v zmysle súčasnej legislatívy Európskej únie (EÚ) o GMO. Plánovanou dereguláciou by sa mohli tieto organizmy bez hodnotenia rizík a označovania dostať na trh. V piatok o tom informovala Občianska iniciatíva Slovensko bez GMO.

Proces deregulácie by mohol mať následky pre životné prostredie a zdravie občanov. Deregulácia by ohrozila aj cieľ znížiť množstvá používaných pesticídov v EÚ, ekosystémy, biodiverzitu a udržateľnosť, slobodu výberu pre pestovateľov a spotrebiteľov. Mohla by ohroziť aj ekologické poľnohospodárstvo a poľnohospodárstvo bez GMO.

„Európska komisia odôvodňuje potrebu pripravovanej deregulácie tým, že nové GMO prispejú k udržateľnosti a vyriešia problémy v poľnohospodárstve. Na tieto tvrdenia však nemajú podstatné dôkazy, sú to len hypotetické sľuby výrobcov GMO tak, ako tomu bolo pri pôvodných/starých GMO,“ uviedla Občianska iniciatíva Slovensko bez GMO. Petíciu proti uvoľňovaniu legislatívy vzhľadom na GMO podpísalo 420 000 občanov EÚ.

„Najlepším spôsobom je zachovať súčasný právny systém pre všetky generácie GMO a zachovať reguláciu nových GMO podľa existujúcich pravidiel EÚ vrátane všetkých požiadaviek na označovanie a vysledovateľnosť. Tým sa minimalizujú potenciálne negatívne vplyvy na prírodu, zdravie ľudí a zvierat a podporí zásadu predbežnej opatrnosti a právo spotrebiteľov a poľnohospodárov na informácie, čo sú kľúčové politické a sociálne výdobytky EÚ,“ napísali v liste organizácie.

Viac o téme: Európska komisia EK, Európska únia EÚ, poľnohospodárstvo, regulácia, udržateľnosť

Súvisiace články

Aktuálne správy