Český úrad pre skúšanie zbraní a streliva bude priamo zo zákona hodnotiť výbušné látky

Český úrad pre skúšanie zbraní a streliva bude zrejme priamo zo zákona hodnotiť výbušné látky a predmety na základe európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných tovarov. Zakotví to novela o overovaní strelných zbraní, ktorej schválenie dnes odporučil Snemovni hospodársky výbor. Úrad teraz túto činnosť vykonáva z opakovaných poverení ministerstva dopravy.

Skúšobný úrad hodnotí výbušné látky a predmety, samovoľne sa rozkladajúce látky a ďalšie nebezpečné látky viac ako desať rokov. Doterajšie poverenie je podľa dôvodovej správy „z legislatívneho hľadiska ťažké a právne nekoncepčné“.

Európska dohoda stanovuje triedy látok a predmetov podľa ich nebezpečných vlastností. Upravuje podmienky pre ich balenie, označovanie a prepravu ako aj používanie sprievodných dokladov.

Predloha tiež reaguje na posledné úpravy zákona o strelných zbraniach a strelive. Konkretizuje niektoré vymedzenia a spresňuje pojmy. Novo zahŕňa kontrolu identifikačných značiek.

Hospodársky výbor podporil jediný podaný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý opravuje legislatívnu chybu v zákone. Pôvodné znenie predlohy by omylom stanovilo pre zhodný priestupok dve rozdielne horné hranice peňažnej sankcie.

Viac o téme: Česko, dohoda, zákon, zbrane

Súvisiace články

Aktuálne správy