Banky sú podľa KPMG pripravené financovať kvalitné projekty

Pridajte názor  Zdroj:

9. 11. 2010 - Prieskum KPMG ukázal, že pre developerov a investorov existujú banky, ktoré sú relatívne otvorené voči financovaniu nehnuteľností, ktoré vytvárajú výnosy

Financovanie nehnuteľností v strednej a východnej Európe zostáva nejasné najmä kvôli výraznému poklesu transakcií a premenlivej výkonnosti realitného sektora v jednotlivých krajinách a kategóriách majetku. Banky podľa KPMG nie sú presvedčené o potenciálnom rýchlom oživení trhu s nehnuteľnosťami v žiadnej krajine, snáď s výnimkou Poľska, Českej republiky a Slovenska, kde trh nebol zasiahnutý krízou až v takom rozsahu ako v iných krajinách. V súčasnosti sa realizuje menej projektov, najmä kvôli nedostatku financií na novú výstavbu. Zatiaľ čo dlhové financovanie je pre mnohých developerov stále problematické, likvidácia veľkého počtu portfólií sa zatiaľ neuskutočnila.

Banky vo všetkých krajinách sa domnievajú, že vo väčšine prípadov sa problémové úvery dajú úspešne riadiť prostredníctvom reštrukturalizácie. Výsledky prieskumu KPMG potvrdili, že banky sa radšej maximálne snažia aktívne riadiť svoje úvery na nehnuteľnosti ako okamžite podať návrh na nútený predaj založenej nehnuteľnosti. Úprava splátkového kalendára alebo reštrukturalizácia úverov sa považuje za dobrý prístup aspoň z krátkodobého hľadiska. Nie je však jasné, či by reštrukturalizácia mohla byť aj dlhodobým alebo iba dočasným riešením.

Väčšina bánk, ktoré sa zúčastnili prieskumu, nebola jasne otvorená voči financovaniu realitných projektov, ale ani sa k nim nestavali vyslovene negatívne. Ich prístupy k poskytovaniu financií na projekty výstavby nehnuteľností sa v rámci regiónu výrazne líšia. Dobrou správou pre developerov a investorov podľa KPMG je, že vo všetkých krajinách zahrnutých do prieskumu existujú banky, ktoré sú relatívne otvorené voči financovaniu nehnuteľností, ktoré vytvárajú výnosy.

Preferencie bánk sú premenlivé a líšia sa podľa jednotlivých krajín. V Maďarsku, Českej republike a Bulharsku je najvyššou prioritou maloobchodný sektor, zatiaľ čo v Poľsku a Rumunsku sa najviac preferujú kancelárske priestory. Na Slovensku, v Chorvátsku a Pobaltských krajinách je na čele priorít sektor priemyslu, resp. logistiky, zatiaľ čo najmenej preferované sú hotely a rezorty, s výnimkou Chorvátska. Pokiaľ ide o kritériá pre poskytnutie finančných prostriedkov, zástupcovia bánk zahrnutých do prieskumu uviedli, že najdôležitejší je silný podnikateľský model a vysoká kvalita aktív, ako aj hodnota majetku, ktorú poskytne developer alebo investori.