ÚVO zrušil súťaž vyhlásenú Považskou vodárenskou spoločnosťou

Pridajte názor  Zdroj:

7. 11. 2010 - Podnik hľadal formou užšej súťaže spoločnosť, ktorá by poskytovala stavebný dozor počas realizácie projektu Papradňanská dolina - kanalizácia.

TRENČÍN 7. novembra (SITA) - Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) zrušil verejné obstarávanie Považskej vodárenskej spoločnosti, a. s., spoločnosť neuzatvorila žiadnu zmluvu. Podnik hľadal formou užšej súťaže spoločnosť, ktorá by poskytovala stavebný dozor počas realizácie projektu Papradňanská dolina - kanalizácia. "Postup pridelenia obstarávania bol vyhlásený za neúspešný," uvádza sa v elektronickom vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. Časť projektu financuje aj Európska únia. Investor mal zabezpečiť kontrolu projektovej a technickej dokumentácie, dozorovanie vykonávania stavebných prác a manažment zmlúv medzi objednávateľom a zhotoviteľom prác. Predpokladaná hodnota projektu bola takmer 712 tis. eur.

Považská vodárenská spoločnosť ešte v marci tohto roka vyhlásila tender na odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd štyroch obcí Papradňanskej doliny. Predmet obstarávania zahŕňal tiež napojenie na realizovaný pravostranný zberač stokového systému SKK Považská Bystrica DN 400 pri obci Podvažie. Predpokladaná cena investície prevyšovala 16 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty. Projekt mal byť financovaný z eurofondov, štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov investora. Úrad pre verejné obstarávanie však v septembri zrušil aj túto užšiu súťaž. Spoločnosť totiž neuzatvorila žiadnu zmluvu, rovnako, ako pri hľadaní spoločnosti, ktorá by zabezpečila stavebný dozor.

Považská vodárenská spoločnosť, a.s. je nástupníckou spoločnosťou, ktorá vznikla rozdelením zanikajúcej spoločnosti Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Zabezpečuje prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií v regióne stredného Považia na území okresov Považská Bystrica, Púchov a Ilava. Jej úlohou je dodávať kvalitnú pitnú vodu a zabezpečovať odvádzanie a čistenie odpadových vôd.