Odvody do Národného jadrového fondu sa zvýšia

Elektrická energia pre koncových odberateľov by mala každoročne rásť minimálne do roku 2015. Každoročné zvyšovanie cien elektriny pre koncových odberateľov spôsobia odvody do Národného jadrového fondu, ktoré by sa mali z roka na rok zvyšovať. Vláda schválila návrh nariadenia, podľa ktorého odberatelia elektrickej energie v budúcom roku odvedú na likvidáciu jadra z každej odobratej megawatthodiny 3 eurá namiesto v súčasnosti stanovených 2,94 eura. To znamená, že sa zákazníkom zvýši cena elektriny o 0,003 eura za kilowatthodinu. Ministerstvo hospodárstva a výstavby SR, ktoré návrh nariadenia o výške odvodov do národného fondu pripravilo, predpokladá, že sa tak do fondu na likvidáciu jadra v budúcom roku vďaka plánovanému zvýšeniu cien elektriny odvedie 70 mil. eur.

V ďalších rokoch, až do roku 2015, ministerstvo hospodárstva predpokladá nárast odvodov potrebných na krytie historického dlhu pri likvidácii jadra každoročne o 0,06 eura za každú megawatthodinu elektrickej energie. V roku 2015 by tak koncoví odberatelia mali zaplatiť do jadrového fondu z každej odobratej kilowatthodiny elektrickej energie 0,00324 eura. Za rok 2015 by mal štát podľa predpokladov ministerstva hospodárstva vybrať na odvodoch potrebných na likvidáciu jadra viac ako 75,7 mil. eur. Bývalá vláda odvody zmrazila až do roku 2015 na úroveň 2,94 eura za megawatthodinu odobratej elektrickej energie, pričom plánovala každoročne vybrať od zákazníkov do jadrového fondu vyše 68,6 mil. eur.

Vyraďovanie jadrových zariadení a nakladanie s vyhoreným jadrovým palivom a rádioaktívnymi látkami má zabezpečiť Národný jadrový fond, ktorý vznikol 1. júla 2006. Účelom jadrového fondu je sústreďovať a spravovať finančné prostriedky vyzbierané od prevádzkovateľov jadrových zariadení ako aj od samotných spotrebiteľov elektrickej energie. Národný jadrový fond tieto prostriedky poskytuje na riešenie tzv. historického dlhu, ktorý vznikol pri tvorbe zdrojov určených na krytie nákladov záverečnej časti jadrovej energetiky z dôvodu neakumulovania finančných zdrojov na záverečnú časť jadrovej energetiky.

Súvisiace články

Aktuálne správy