Trať Nové Mesto – Zlatovce obnoví združenie vedené OHL ŽS

Združenie s českou a štyrmi slovenskými firmami má zmodernizovať železničný úsek do štyroch rokov za takmer 264 mil. eur bez dane

Železnice Slovenskej republiky zaplatia 263,837 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty za stavebné práce pri modernizácii železničného úseku Nové Mesto nad Váhom – Zlatovce. Ide o prvú a druhú etapu modernizácie železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov v dĺžke 58,6 kilometrov pre traťovú rýchlosť do 160 kilometrov za hodinu. Vo verejnej súťaži so štyrmi prijatými ponukami, keď rozhodovala ekonomicky najvýhodnejšia ponuka, uspelo Združenie Nové Mesto – Zlatovce 2009, vedené českou spoločnosťou OHL ŽS, a.s. so sídlom v Brne. Ďalšími členmi združenia sú slovenské firmy Skanska BS, a.s. Prievidza, Váhostav – Sk, a.s. Žilina, Doprastav, a.s. Bratislava a Eltra, spol. s r. o. Košice.

Pôvodná predpokladaná celková cena investície predstavovala 310,091 mil. eur bez dane. Modernizácia železničného úseku Nové Mesto nad Váhom – Zlatovce by mala podľa podmienok tendra trvať tri roky a osem mesiacov. Stavebné práce majú byť financované z Kohézneho fondu Európskej únie v rámci Operačného programu Doprava. Predpokladaný podiel prác v subdodávateľskom vzťahu by mal dosiahnuť vyše 37 %. Železnice SR uzatvorili zmluvu s vybraným združením 26. augusta tohto roku. Vyplýva to z informácií uverejnených v Úradnom vestníku Európskej únie.

Železnice SR zriadila vláda SR ako štátny podnik začiatkom roka 1993 po rozdelení Československých štátnych dráh. V súlade s Projektom transformácie a reštrukturalizácie železníc na Slovensku sa 1. januára 2002 rozdelili na Železnice SR a Železničnú spoločnosť. Železnice SR odvtedy zabezpečujú výhradne správu a prevádzku železničnej dopravnej cesty, ako aj poskytovanie prepravných a dopravných služieb súvisiacich s jej obsluhou a zodpovedajúcich záujmom dopravnej politiky štátu. Železnice SR disponujú od 7. júla tohto roka základným imaním vo výške 800,169 mil. eur. K hlavnému predmetu ich činnosti patrí aj zriaďovanie a prevádzkovanie železničných, telekomunikačných a rádiových sietí, ale aj výstavba, úprava a údržba železničných a lanových dráh.

Súvisiace články

Aktuálne správy