Varujú pred živelným vývojom

Pridajte názor  Zdroj:

3. 6. 2002 - BRATISLAVA - Národná banka Slovenska korigovala svoj optimistický odhad z konca minulého roka o miernom ústupe rizík v ekonomike. Pôvodne prognózovaný pokles deficitu bežného účtu na 7,9-percentný podiel na hrubom domácom produkte zvýšila na 8,3 percenta.

BRATISLAVA - Národná banka Slovenska korigovala svoj optimistický odhad z konca minulého roka o miernom ústupe rizík v ekonomike. Pôvodne prognózovaný pokles deficitu bežného účtu na 7,9-percentný podiel na hrubom domácom produkte zvýšila na 8,3 percenta. Za minulý rok bol podiel schodku na HDP 8,8 percenta.

Vývoj ekonomiky si zachováva trend z predchádzajúceho obdobia: ceny sa vyvíjajú priaznivo, ale riziká v podobe deficitného zahraničného obchodu pretrvávajú. Centrálna banka pripravila pre vládu materiál, v ktorom ju chce varovať pred „živelným nastolením rovnováhy“.

To by znamenalo, že redukcia domáceho dopytu sa uskutoční prostredníctvom znehodnotenia kurzu koruny so všetkými dôsledkami na cenovú úroveň, na životnú úroveň obyvateľstva, na spomalenie ekonomického rastu, zvýšenie nákladovosti zahraničnej dlhovej služby, zníženie ratingu a predovšetkým na spomalenie procesu dobiehania ekonomickej úrovne krajín Európskej únie.

Aby vláda predišla tomuto stavu, mala by najskôr prijať zásadné opatrenia smerujúce k zníženiu verejných výdavkov. Následne je nevyhnutné zabezpečiť dlhodobú rovnováhu opatreniami štrukturálneho charakteru.

Centrálna banka v apríli podporila finančnú politiku vlády zvýšením úrokových sadzieb, čo by malo tiež pomôcť k obnoveniu rovnováhy. NBS však pripomína, že konať musí aj vláda, inak bude nútená úroky zvýšiť opäť. Riešenie vo forme vládneho šetrenia však považuje tak centrálna banka, ako aj medzinárodné menové inštitúcie, za vhodnejšie.

JANA BRONDOŠOVÁ

Výraznejší rast HDP podporuje verejný sektor, obyvateľstvo aj podniky. Jeho príčinou je zvyšovanie deficitu štátneho rozpočtu, rast miezd, poskytovanie dotácií a štátnych záruk na financovanie spotreby alebo investícií podnikov.

Po takomto oživení dochádza ...

Celý článok si môžete prečítať tu.