Vodohospodárska výstavba bude pre elektráreň Gabčíkovo obstarávať nové žeriavy

Štátny podnik Vodohospodárska výstavba (VV) bude pre vodnú elektráreň Gabčíkovo obstarávať nové žeriavy s nosnosťou 275 ton. Zhotoviteľa hľadá prostredníctvom medzinárodnej verejnej súťaže. Dva portálové žeriavy na vodnom diele Gabčíkovo, ktoré boli osadené ešte v rokoch 1988 a 1989, sa používajú na manipuláciu s ťažkými bremenami v rámci prevádzky, údržby a opráv zariadení vodnej elektrárne. Ich výmena bude stáť predbežne okolo 12 miliónov eur, informovala vo štvrtok VV.
Zákazka bude zahŕňať nielen demontáž pôvodných portálových zdvíhacích zariadení a osadenie dvoch kompletne nových žeriavov, ale napríklad aj vypracovanie projektovej dokumentácie žeriavov a projektovej dokumentácie pre elektrické napájanie, inštaláciu elektrických častí do vonkajšieho prostredia, uvedenie žeriavov do prevádzky či zaškolenie obsluhy.
Nahradením fyzicky aj technologicky zastaraných žeriavov by sa mala zvýšiť bezpečnosť a spoľahlivosti počas nepretržitej realizácie obnovy zariadení a technológie elektrárne Gabčíkovo. Žeriavy slúžia na montáž, demontáž a obsluhu strojného zariadenia, ktoré je umiestnené v strojovni vodnej elektrárne, a tiež napríklad pri manipulácii s hradidlovými tabuľami, vyberaní plávajúcich nečistôt (naplavenín), opravách a údržbe strojno-technologických zariadení, ktoré sa nachádzajú v okolitých vonkajších priestoroch.

Súvisiace články

Aktuálne správy