Problémom najviac čelia firmy, ktoré podnikajú len 3 roky     

Diskusia 3  
Problémom najviac čelia firmy, ktoré podnikajú len 3 roky     
Zdroj: Dun & Bradstreet
Foto: getty images


30. 11. 2021 - Úpadok, exekúcia či platobná neschopnosť postihuje najmä tie najmladšie spoločnosti. Vyplýva to z analýzy nadnárodnej poradenskej spoločnosti Dun & Bradstreet, ktorá analyzuje obchodné dáta spoločností vo viac ako 120 krajinách sveta. Uvádza, že ročne prejdú istou formou negatívnej udalosti tisíce firiem rôzneho veku.

Medzi najohrozenejšie spoločnosti na slovenskom trhu patria firmy, ktoré podnikajú v rozpätí 3-5 rokov. Nedostatok financií či ukončenie biznisu hrozí až 150 trojročným a 135 štvorročným firmám. V oboch týchto ,vekových kategóriách‘ pritom Dun & Bradstreet eviduje cez 19-tisíc subjektov, podiel negatívne zasiahnutých spoločností teda predstavuje 0,7 percentuálneho bodu.

„Mladé podniky charakterizujeme ako najviac zraniteľné. Svoju pozíciu na trhu si ešte len budujú a v prípade nedostatku finančných prostriedkov a nezaisteného odbytu často končia pre platobnú neschopnosť. Obdobie 3-5 rokov sa považuje za skúšku životaschopnosti – aj napriek tomu, že v tejto kategórii evidujeme najviac firiem, najviac z nich aj čelí pádu,“ hodnotí stav analytička Dun & Bradstreet Petra Štěpánová.  

Analýza však ďalej poukazuje aj na fakt, že s vysokým podielom rizikovosti zápasia aj staršie firmy. A to tie, ktoré majú za sebou 18 a viac ročnú históriu. „Celkový počet starších spoločností v problémoch je síce  nižší ako pri mladých firmách, no podiel je vysoký. Kým pri mladších firmách podiel ohrozených firiem na celkovom množstve nepresahuje jeden percentuálny bod, pri starších je to opak,“ približuje analytička Dun & Bradstreet Petra Štěpánová.  

Napríklad z celkového počtu 4 230 18-ročných podnikov rieši úpadok, krach či finančný problém až 1,5 percenta z nich, teda 61 subjektov. Podobná situácia je aj pri o rok starších subjektoch. Tu je podiel ohrozených 1,11 percenta – pri 4 149 firmách rieši existenčný problém až 46 podnikov. 

Dun & Bradstreet v analýze skúmal dohromady 318 637 kapitálových spoločností, a teda spoločností s ručením obmedzeným a akciových spoločností. Istú formu negatívnej udalosti – exekúciu, úpadok či platobnú neschopnosť pritom zistil pri 1 885 z nich. „Za dva roky počet ohrozených firiem vzrástol, dovedna o 107 podnikateľských subjektov,“  uzatvorila Petra Štěpánová, analytička Dun & Bradstreet.