Jednorazový príplatok k dôchodku neprešiel, plénum odmietlo návrh

Diskusia 6  
Jednorazový príplatok k dôchodku neprešiel, plénum odmietlo návrh
Zdroj: TASR
Foto: TASR/Jakub Kotian


26. 11. 2021 - Nárok poberateľov dôchodkových dávok na výplatu jednorazového príplatku k dôchodkovej dávke v roku 2022 sa nezavedie. Plénum Národnej rady (NR) SR v piatok odmietlo návrh zákona o sociálnom poistení, ktorý predložili nezaradení poslanci pôsobiaci v Hlase-SD. Rovnako plénum neprijalo ani novelu zákona o konkurze a reštrukturalizácii z ich dielne.

"Hlas-SD a jeho poslanci podporili každý jeden vládny návrh zákona, ktorý ako tak súvisel s pandémiou a mal buď zmierniť jej následky, alebo zachrániť ľudské životy. Na rozdiel od koalície, ktorá nenašla ani raz v sebe povznesenie nad svoje pravidlo, že by mala pred očami viac ľudí ako politický súboj. Od koalície sme sa takejto podpory nikdy nedočkali. Je to jej hanba, nie naša, nás jej negatívne hlasovania neodradia," uviedol nezaradený poslanec a líder strany Hlas-SD Peter Pellegrini.

Skupina poslancov predložila návrh zákona o sociálnom poistení z dôvodu, že jedno kompenzačné opatrenie v podobe zachovania mechanizmu garantujúceho minimálnu valorizáciu dôchodkov NR SR na októbrovej schôdzi odmietla. Zámerom bolo adekvátne reagovať na prudký nárast spotrebiteľských cien v roku 2021, ktorý výrazne zasiahol aj domácnosti poberateľov dôchodkov. Príspevok mal slúžiť ako jednorazová kompenzácia mimoriadne zvýšených životných nákladov v rokoch 2021 a 2022.

Návrhom zákona o konkurze a reštrukturalizácii sa malo docieliť, aby exekútori nevymáhali dlhy, ktorých boli dlžníci zbavení rozhodnutím konkurzného súdu. Predkladatelia poukázali na to, že v praxi dochádza k situáciám, keď dlžník je síce zbavený dlhov na základe rozhodnutia konkurzného súdu, ale dlžníkovi sa exekučné konania nezastavia automaticky. "O ich zastavení musí v zmysle súčasného znenia zákona rozhodnúť buď exekučný súd, alebo exekútor, čo v mnohých prípadoch trvá aj dva roky," skonštatovali.