NKÚ sa pozrel na sídla štátnych inštitúcií, odporúča vytvoriť špeciálny útvar

Diskusia 2  
NKÚ sa pozrel na sídla štátnych inštitúcií, odporúča vytvoriť špeciálny útvar
Zdroj: TASR
Foto: TASR /Jaroslav Novák


26. 11. 2021 - Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR sa pozrel na vlastné sídla štátnych inštitúcií v Bratislave a na to, či sú nájmy niektorých úradov či ministerstiev v komerčných budovách dostatočne hospodárne.

Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR sa pozrel na vlastné sídla štátnych inštitúcií v Bratislave a na to, či sú nájmy niektorých úradov či ministerstiev v komerčných budovách dostatočne hospodárne. Kontrolóri dospeli k záveru, že Slovensko potrebuje prijať celoštátnu stratégiu a vytvoriť špecializovaný útvar, ktorý by zabezpečoval napríklad správu kancelárskych budov efektívne a hospodárne. Na príklade nedávneho presťahovania Štatistického úradu (ŠÚ) SR z vlastnej chátrajúcej budovy do komerčného objektu s vysokým nájomným kontrolóri ilustrovali, ako sa situácia nemá riešiť.

NKÚ vyzdvihol potrebu ekologizácie a obnovy verejných budov, k čomu dlhodobo nabáda aj Európska komisia (EK). "Vďaka chýbajúcej systematickej obnove budov mnohé už neplnia ani minimálne štandardy," podotkli kontrolóri. Problém podľa nich spočíva v tom, že Slovensko nemá vypracovanú stratégiu vlastníctva a správy štátnych nehnuteľností a preto nevie prijímať strategické a dlhodobé rozhodnutia. "Rezort financií síce v roku 2016 zriadil centrálnu evidenciu štátneho majetku, jej potenciál je však nevyužitý," poznamenali kontrolóri. Odporúčajú doplniť tento register o ukazovatele efektívnosti, ako je napríklad plocha na jedného zamestnanca, prevádzkové náklady alebo miera obsadenosti.

Bezproblémový však nie je ani prenájom priestorov pre štátne inštitúcie. Podľa NKÚ by k tomu mali pristupovať maximálne efektívne a hospodárne, kontrolóri však aj v tomto zistili nedostatky. Presuny štátnych zamestnancov z existujúceho úradu na nový nie sú vždy efektívnou cestou, tvrdí.

Príkladom, ako to nerobiť, je podľa kontrolórov sťahovanie ŠÚ SR. Kým vlastná budova štatistikov je dlhodobo v zlom stave, štát namiesto investície do rekonštrukcie vlastné objekty predáva a platí vysoké nájomné v komerčnom objekte. NKÚ vyčíslil, že cena za štvorcový meter (m2) kancelárskej plochy pre štatistikov je o zhruba 40 % vyššia a cena skladových priestorov dokonca o 146 % vyššia ako najvýhodnejšie nájomné v rovnakom objekte.

NKÚ sa pozrel na sídla štátnych inštitúcií, odporúča vytvoriť špeciálny útvar

Nepomerné ceny však platia aj Úrad na ochranu osobných údajov SR či Pôdohospodárska platobná agentúra.

Kontrolóri teda dospeli k záveru, že treba vytvoriť stratégiu i nový štátny útvar. Vzhľadom na aktuálne trendy v štandardoch užívania kancelárskych priestorov, ktoré priniesla aj skúsenosť s pandémiou, bude podľa kontrolórov potrebné prehodnotiť existujúce nájomné vzťahy. "Znižovanie kancelárskej plochy na jedného zamestnanca sa dá dosiahnuť opatreniami, ktoré sú dostupné aj pre verejné inštitúcie, ako napríklad podpora zdieľaných pracovísk, vyššia miera využívania práce z domu, ktorá sa aj počas pandemického obdobia osvedčila," uzavrel podpredseda NKÚ Ľubomír Andrassy. Dá sa tým podľa neho dosiahnuť nielen zníženie nákladov na celoročnú prevádzku objektov vo vlastníctve štátu, ale aj zníženie výšky nájmu v privátnych budovách.