Prejsť na bezhotovostnú spoločnosť nebude tak jednoduché, ako sa zdá

Diskusia 53  
Prejsť na bezhotovostnú spoločnosť nebude tak jednoduché, ako sa zdá
Zdroj: Mises Institute
Foto: getty images


27. 11. 2021 - Takzvané elektronické peniaze nie sú peniaze ako také, ale konkrétny spôsob použitia existujúcich peňazí, ktorými sú mince a bankovky, t. j. hotovosť. Odstránenie hotovosti, ako odporúčajú rôzni odborníci, podkope trhové hospodárstvo a povedie k drastickému poklesu blahobytu jednotlivcov.

Argumentom pre postupné vyraďovanie hotovosti je názor, že hotovosť podporuje tieňovú ekonomiku a umožňuje daňové úniky. Tiež, že v časoch ekonomických otrasov, ktoré tlačia ekonomiku do recesie, rastúci dopyt po hotovosti zhoršuje pokles, stáva sa faktorom nestability. Namiesto míňania peňazí a zvyšovania agregátneho dopytu je proti tomu zvýšený dopyt po hotovosti. V dôsledku toho sa tvrdí, že prístup jednotlivcov k hotovosti by sa mal obmedziť, aby sa minimalizovali potenciálne negatíva, ktoré môže hotovosť predstavovať pre zdravie ekonomiky.

Okrem toho sa zastáva názor, že v modernom svete nie je takmer žiadna potreba hotovosti, pretože väčšina transakcií môže byť zúčtovaná prostredníctvom elektronického prevodu peňazí.

Podľa mainstreamovej ekonómie nie je správna definícia peňazí niečo trvalé, ale flexibilné. Väčšina ekonómov zastáva názor, že od začiatku 80-tych rokov sa v dôsledku finančnej deregulácie povaha finančných trhov zmenila, a preto minulé definície peňazí už neplatia. Predpokladá sa, že minulá definícia peňazí bude pravdepodobne ovplyvnená aj očakávaným zavedením kryptomeny. 

Je to však správny pohľad?

Aby sme vytvorili definíciu peňazí, musíme zistiť, ako vznikla ekonomika využívajúca peniaze. Peniaze vznikli v dôsledku toho, že výmenný obchod nedokázal podporiť trhovú ekonomiku. Mäsiar, ktorý chcel vymeniť svoje mäso za ovocie, môže mať problém nájsť pestovateľa ovocia, ktorý by chcel jeho mäso, zatiaľ čo pestovateľ ovocia, ktorý chcel svoje ovocie vymeniť za topánky, nemusí nájsť obuvníka, ktorý by chcel jeho ovocie. Menej predajný tovar zo série tovarov používaných ako prostriedok výmeny by bol jeden po druhom odmietnutý, až nakoniec zostal iba jediný tovar, ktorý sa všeobecne používal ako prostriedok výmeny, jedným slovom peniaze. 

Peniaze nie sú abstraktnou účtovnou jednotkou, ktorú možno oddeliť od konkrétneho tovaru. Nie je to zbytočný token vytvorený len na výmenu, nie je zárukou pevnej cenovej hladiny. Je to jednoducho tovar. Navyše, ako poznamenáva Mises, „predmet nemôže byť použitý ako peniaze, pokiaľ v momente, keď sa začína jeho používanie ako peniaze, už nemá objektívnu výmennú hodnotu založenú na nejakom inom použití“.

Na rozdiel od tovaru priamo používaného spotrebiteľmi alebo výrobcami musia mať peniaze už existujúcu cenu, na základe ktorej sa dá založiť dopyt. Ale jediný spôsob, ako sa to môže stať, je začať s užitočnou komoditou v rámci výmenného obchodu a potom pridať dopyt po médiu k predchádzajúcemu dopytu po priamom použití (napr. po šperkoch v prípade zlata).

Prejsť na bezhotovostnú spoločnosť nebude tak jednoduché, ako sa zdá

Peniaze sú tie, za ktoré sa obchoduje so všetkými ostatnými tovarmi a službami. Táto základná charakteristika peňazí musí byť v kontraste s charakteristikami iných tovarov. Napríklad potraviny dodávajú ľuďom potrebnú energiu, zatiaľ čo kapitálové statky umožňujú rozširovanie infraštruktúry, ktorá zase umožňuje produkciu väčšieho množstva tovarov a služieb.

Počas tisícročia prebiehajúceho výberového procesu sa ľudia zhodli  na zlate ako na peniazoch. Zlato slúžilo ako štandardné peniaze. V dnešnom menovom systéme už peňažnou zásobou nie je zlato, ale mince a bankovky vydávané vládou a centrálnou bankou.

V dôsledku toho mince a bankovky predstavujú štandardné peniaze, známe ako hotovosť používanú v transakciách. Všimnite si však, že podstata peňazí zostáva nedotknutá, t. j. sú to peniaze, za ktoré sa obchoduje so všetkými ostatnými tovarmi a službami.

Jednotlivec si môže kedykoľvek ponechať svoje peniaze vo svojej peňaženke, niekde doma alebo ich uložiť v banke. Pri vkladaní svojich peňazí sa nikdy nevzdá vlastníctva peňazí. Neočakáva sa, že by ich niekto iný využil. Keď Jožko vloží svoje peniaze do banky, naďalej má na ne neobmedzený nárok a je oprávnený sa k nim kedykoľvek dostať. Tieto vklady, označené ako netermínované vklady, súčasťou peňazí.

Ak v ekonomike jednotlivci držia 10 000 v hotovosti, dalo by sa povedať, že peňažná zásoba v tejto ekonomike je 10 000. Ak si niektorí jednotlivci uložili 2 000 na netermínované vklady, celková peňažná zásoba zostane stále 10 000, ale 8 000 je v hotovosti a 2 000 vo forme vkladov v bankách. Aj keby jednotlivci vložili celú svoju hotovosť do banky, celková peňažná zásoba zostane 10 000, len všetko bude vo vkladoch. 

Toto je ale v priamom kontraste s úverovou transakciou, pri ktorej sa požičiavateľ peňazí vzdáva svojich nárokov na peniaze počas trvania pôžičky. Výsledkom je, že pri úverovej transakcii sa peniaze prevedú od veriteľa k dlžníkovi. Úverová transakcia nemení množstvo peňazí. Ak Ferko požičia tisícku Jožkovi, peniaze sa prevedú z Ferkových vkladov alebo z Ferkovej peňaženky do majetku Jožka. 

Prejsť na bezhotovostnú spoločnosť nebude tak jednoduché, ako sa zdá

Elektronický prevod peňazí je osobitným spôsobom použitia existujúcich peňazí. Tu však treba upozorniť, že elektronický prevod peňazí sa môže uskutočniť, pretože existuje hotovosť. Bez existencie tisícky v hotovosti by prevod z Ferkových vkladov na Jožkov účet nebol možný. 

To, že prebiehajú rôzne elektronické prevody peňazí, neznamená, že už nepotrebujeme hotovosť. Naopak, skutočnosť, že hotovosť existuje, umožňuje elektronické prevody peňazí.

Takzvané elektronické peniaze nie sú peniaze ako také, ale konkrétny spôsob použitia existujúcich peňazí. Prostredníctvom elektronických zariadení tak môže kupujúci tovaru previesť peniaze predávajúcemu tovaru. Na konci transakcie predajca tovaru vie, že suma hotovosti na jeho bankovom účte vzrástla z dôvodu predaja tovaru. Je oprávnený kedykoľvek vybrať peniaze. 

Ak teda centrálne banky pracujú na odstránení hotovosti, t. j. peňazí, bez toho, aby ich nahradili nejakou inou formou peňazí, ktorá je spojená so súčasnými peniazmi, podkope to prostriedok výmeny a trhové hospodárstvo.

Odborníci, ktorí odporúčajú odstránenie hotovosti, naznačujú, že v modernom svete môžeme elektronicky prevádzať peniaze bez fyzickej existencie peňazí. V skutočnom svete však na uľahčenie prevodu hotovosti, t. j. peňazí, musíte mať hotovosť na uskutočnenie prevodu. Musí predsa existovať niečo, čo sa dá preniesť.

Bez ohľadu na to, aký sofistikovaný je peňažný systém, jednotlivci potrebujú prostriedok výmeny, aby sa uľahčili transakcie. Bez ohľadu na sofistikovanosť peňažného systému zostanú peniaze tým, za čo sa obchoduje so všetkými ostatnými tovarmi a službami.