ECB: Bankám v eurozóne stále chýbajú ciele v oblasti klimatických rizík

Pridajte názor  
ECB: Bankám v eurozóne stále chýbajú ciele v oblasti klimatických rizík
Zdroj: TASR
Foto: SITA/AP


22. 11. 2021 - Ani jedna z veľkých bánk v eurozóne nespĺňa ciele Európskej centrálnej banky (ECB) v otázke manažmentu klimatických rizík. ECB to oznámila v pondelok, len niekoľko mesiacov pred tým, ako sa chystá uskutočniť svoj doteraz najväčší klimatický záťažový test.

ECB pred rokom načrtla svoje očakávania súvisiace s klimatickými a environmentálnymi rizikami, ale zdá sa, že banky v euroregióne, na ktoré dohliada, ich zavádzajú lem pomaly. Európska centrálna banka preto opakovane vyzvala veriteľov, aby zrýchlili tempo.

"Banky podnikli prvé kroky na začlenenie rizík súvisiacich s klímou, ale žiadna z nich ešte ani zďaleka nesplnila všetky očakávania dozorných orgánov," uviedla ECB vo vyhlásení.

„Iba jedna tretina bánk má plány, ktoré sú prinajmenšom primerané, a polovica nebude schopná dokončiť realizáciu svojich plánov do konca roka 2022,“ dodala.

Banky dosiahli pokrok pri plnení očakávaní ECB, pokiaľ ide o riadiace orgány, ochotu riskovať a manažment prevádzkového rizika. Zlyhávajú však v oblastiach, ako je interné hlásenia, manažment trhového rizika a likvidity a záťažové testy, uviedla ECB.

Menej ako jedna pätina bánk vyvinula kľúčové indikátory rizika na monitorovanie, zatiaľ čo tie banky, ktoré dospeli k záveru, že nie sú vystavené rizikám súvisiacim s klímou, mali významné nedostatky vo svojom hodnotení, skonštatovala ECB.

ECB plánuje v prvej polovici roku 2022 komplexnú previerku prípravy bánk spolu s klimatickým záťažovým testom.

Očakáva sa, že klimatické riziko bude „postupne“ začlenené do kapitálových požiadaviek, čo naznačuje, že veritelia, ktorí nedodržiavajú pravidlá, budú nakoniec nútení posilniť svoje kapitálové pozície.