Náklady na cyklistickú trasu v Senici sa zvýšili o viac ako 40.000 eur

Náklady na cyklotrasu v Senici s názvom Cyklistická trasa: železničná stanica – Sotina sa zvýšili o viac ako 40.000 eur. Vyplýva to zo zverejnených údajov vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).
Pôvodná vysúťažená cena bola vo výške 1.160.513,52 eura bez DPH, po úprave je celková hodnota zákazky 1.201.055,22 eura bez DPH. „Projektová dokumentácia vychádzala z predpokladu kvality a zachovania niektorých podkladových vrstiev pre novú stavbu. Po odstránení asfaltovej vrstvy bola zistená významná degradácia pôvodných podkladových vrstiev, z čoho vyplynula potreba nového technického riešenia na zlepšenie kvality podkladových vrstiev. V niektorých častiach to bola zámena vrchnej asfaltovej vrstvy za zámkovú bezfázovú dlažbu,“ uvádza sa v opise úprav.
Ako sa ďalej píše vo vestníku ÚVO, navrhované zmeny sú nevyhnutné na riadne dokončenie diela: „Z dôvodu, aby boli zachované kvalitatívne parametre pri zachovaní požiadavky hospodárnosti a minimalizovalo sa zvýšenie nákladov na riadne dokončenie diela.“
Počas novembrového kontrolného dňa pri výstavbe cyklotrasy sa konštatovalo, že sa pri prácach narazilo na prekážky, s ktorými sa nepočítalo. „Konkrétne na káble vysokého napätia, ktoré boli uložené veľmi nízko a dochádzalo ku kolízii so stavbou. Takéto prípady vznikli tri, na Kasárenskej ulici, pri lávke v parku a pri kúpalisku,“ uviedol projektant a autorský dozor za zhotoviteľa dokumentácie Andrej Jáchim.
Ako doplnil, ďalším zásadným problémom v rámci stavby bolo podložie na Dlhej ulici, ktoré bolo v dezolátnom stave a vyžiadalo si to komplexnú zmenu technického riešenia. „Pôvodne bola cyklotrasa projektovaná ako asfaltovo-betónová a nakoniec sa dohodlo, že sa zmení kryt vozovky na betónovo-zámkovú dlažbu,“ informoval Jáchim.

Súvisiace články

Aktuálne správy