ČSOB dosiahla za deväť mesiacov zisk 59,4 milióna eur

Československá obchodná banka (ČSOB) vykázala za prvých deväť mesiacov tohto roka zisk 59,4 milióna eur. Vyplýva to zo zverejnených hospodárskych výsledkov, o ktorých informovala hovorkyňa banky Anna Jamborová.
Dosiahnutý medziročný rast je podľa generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva ČSOB Daniela Kollára nevyhnutné vnímať v kontexte nízkej porovnávacej bázy. Tá bola počas minulého roka ovplyvnená pandemickou neistotou a potrebou vysokej tvorby opravných položiek, čo tlačilo ziskovosť na kritické úrovne. Na aktuálnych výsledkoch sa pozitívne podpísali medziročne vyššie úrokové výnosy, čo súvisí s pokračujúcim rastom záujmu klientov o úvery. Rovnako tak medziročne vyššie výnosy z poplatkov a provízií sú podľa Kollára výsledkom dlhodobo rastúceho záujmu o investovanie do fondov, ako aj medziročne vyššieho počtu transakcií po lockdownovom útlme minulý rok.
Čisté úrokové výnosy banky za prvé tri kvartály tohto roka dosiahli výšku 149,2 milióna eur a medziročne vzrástli o 0,9 %. Čisté výnosy z poplatkov a provízií dosiahli výšku 56,9 milióna eur a medziročne vzrástli o 7,4 %. Rástli hlavne z dôvodu nárastu transakcií a platobných služieb v dôsledku uvoľňovania opatrení súvisiacich s pandémiou nového koronavírusu, ako aj vplyvom predaja a reinvestovania podielových fondov.
Výnosy celkom dosiahli rovnakú výšku ako za prvých deväť mesiacov minulého roka, a to 214 miliónov eur. Medziročne boli vyššie čisté úrokové výnosy a vyššie čisté výnosy z poplatkov a provízií plne vykompenzované nižším ziskom z finančných operácií a kurzových rozdielov vplyvom nepriaznivého vývoja na finančných trhoch a nižším ziskom z predaja cenných papierov.
Úvery poskytnuté klientom dosiahli výšku 8,2 miliardy eur a medziročne vzrástli o 4,8 %. Bolo to najmä vďaka rastu objemu úverov na bývanie, ktoré medziročne stúpli o 10,7 %, a rastu objemu investičných úverov pre živnostníkov a malých podnikateľov, ktoré medziročne stúpli o 32,1 %. Nárast bol mierne znížený čiastočným cieleným znížením novej produkcie úverov poskytnutých firemnej klientele.
Vklady a úvery prijaté od klientov medziročne poklesli o 6,3 % a dosiahli výšku 6,7 miliardy eur. Pokles bol spôsobený znížením objemu na účtoch finančných inštitúcií a veľkej korporátnej klientely, a to poklesom o 24,8 % na termínovaných vkladoch.
Primeranosť základných vlastných zdrojov ČSOB bola na úrovni 15,8 % a spĺňa tak stanovené regulatórne limity.

Súvisiace články

Aktuálne správy