Veľké šťastie: Čo vieme o tom, ako výhra v lotérii dokáže zmeniť život

Diskusia 1  
Veľké šťastie: Čo vieme o tom, ako výhra v lotérii dokáže zmeniť život
Zdroj: the conversation
Foto: getty images


22. 10. 2021 - Väčšina z nás sníva o veľkej výhre v lotérii, najmä ak každú sobotu žrebujú sumu, ktorá dokáže zmeniť náš doterajší život. Budeme kvôli tomu šťastnejší, ihneď alebo v budúcnosti?

Nattavudh Powdthavee je profesor behaviorálnych vied na University of Warwick. Svoju kariéru zasvätil skúmaniu toho, ako naše šťastie a pohoda môžu ovplyvniť životné zmeny, rozhodnutia. Ako víťazstvo v lotérii môže potenciálne zmeniť životy ľudí. Tvrdí, že výhra mierneho množstva peňazí v lotérii má vplyv na to, kým sme, ako míňame svoje peniaze a čo chceme robiť so svojim životom. V rôznych štúdiách s kolegami zistil, že výhra viac než 500 eur spôsobuje, že ľudia sú oveľa viac pravicoví a menej rovnostárski, častejšie prechádzajú na súkromné zdravotné poistenie a stanú sa samostatne zárobkovo činnými osobami.

Dôkazy o tom, či výhra v lotérii urobí radosť, sú trochu zmiešané. Ekonómovia Andrew Oswald a Jonathan Gardner a neskôr ekonómovia Benedicte Apouey a Andrew Clark, použili britskú vzorku viac ako 16 000 výhercov v lotérii s priemernou výhrou niekoľko tisíc libier a uviedli, že dva a ďalšie roky sa objavili veľké a pozitívne efekty bohatstva na duševné zdravie víťazov. Avšak, novšia štúdia z Dutch Postcode Lottery so zameraním na väčšie výhry s mediánom 22 500 USD, aj keď s menšou veľkosťou vzorky víťazov voči britskej štúdii (223 ľudí) zistili len málo dôkazov, že by výhra v lotérii mala dopad na spokojnosť ľudí štatisticky významným spôsobom.

Väčšina týchto predchádzajúcich štúdií sa zaoberala účinkami výhry niekoľko tisíc dolárov v lotérii, ako je to však s víťazmi, ktorí si odniesli omnoho väčšie sumy?

Až donedávna neboli k dispozícii údaje o veľkých víťazoch lotérie, aby to postačovalo na zmysluplnú štúdiu účinkov. Ľudia, ktorí vyhrali v lotérii viac ako 100 000 USD sa spravidla nezúčastňujú na národných reprezentatívnych prieskumoch, pretože v náhodne vybranej domácnosti je ich zastúpenie minimálne. To tiež znamená, že akékoľvek predchádzajúce štúdie, ktoré sa pokúšali odhadnúť psychologické dôsledky veľkých výhier v lotérii, by mali príliš malú veľkosť vzorky na to, aby boli akékoľvek štatistické zistenia presvedčivé.

Veľké šťastie: Čo vieme o tom, ako výhra v lotérii dokáže zmeniť život

V snahe vyriešiť tento problém raz a navždy sa traja ekonómovia, Erik Lindqvist, Robert Östling a David Cesarini, rozhodli pre doposiaľ jednu z najväčších štúdií dlhodobých účinkov veľkých výhier v lotériách na psychickú pohodu jedinca. Pri priemernej výhre 106 000 USD a veľkosti vzorky viac ako 2 500 výhercov vo Švédskej lotérii zistili, že celková životná spokojnosť veľkých víťazov je výrazne vyššia ako u malých víťazov a nevýhercov s podobnými charakteristikami. To pretrváva viac ako päť rokov po víťazstve.

Životná spokojnosť je súčasťou celkového hodnotenia toho, ako sa človek pozerá na svoj život. Nie je to blahobyt z pozitívnych emócií, ktoré zažívame každý deň. Švédska štúdia našla len málo dôkazov o tom, že výhra veľkého množstva peňazí v lotérii mala významný vplyv na to, že by boli výhrecovia šťastnejší, čo je obdoba pocitu blaha z pozitívnych emócií. Tiež zistili, že veľké výhry v lotérii podstatne nezlepšujú súčasné duševné zdravie ľudí.

Výsledky sú v súlade so štúdiou ekonómov ocenených Nobelovou cenou Danielom Kahnemanom a Angusom Deatonom, ktorá ukázala, že za hranicou 75 000 USD životná spokojnosť naďalej rastie s príjmom, zatiaľ čo miera pocitu šťastia a duševná pohoda nie.

Okrem toho vo švédskej lotériovej štúdii neexistoval žiaden dôkaz o tom, že výhra 100 000 USD výrazne zlepšila spokojnosť ľudí so zdravím, vzťahmi, bývaním, susedstvom a spoločnosťou.

Dôkazy z týchto štúdií naznačujú, že veľký výhra, teda stotisíc eur, by významne a udržateľne zlepšila spôsob, akým uvažujeme o svojich financiách a o tom, ako sa náš život bude vyvíjať v dlhodobom horizonte, ale je menej pravdepodobné, že sa náš každodenný život bude vnímať ako lepší., príjemnejší. 

Pre väčšinu z nás sa naše sny o veľkom víťazstve v lotérii nikdy nenaplnia. Ale už len pocit, že máme v osudí dva žreby, nám môže priniesť vrúcny, vzrušujúci pocit očakávania, kým čakáme na žrebovanie výhercov z tohto týždňa. Psychológovia to označujú ako efekt „nechaj ma snívať“. Už len tento dôvod by mohol byť dosť dobrý na to, aby sme pokračovali v hre.