Žijeme v ekonomike chaosu, dá sa to ale ukončiť

Diskusia 9  
Žijeme v ekonomike chaosu, dá sa to ale ukončiť
Zdroj: Mises Institute
Foto: getty images


20. 10. 2021 - Centrálne banky explozívne zvyšujú ponuku peňazí. Rozpočty, deficity a obchodné deficity dosahujú rekordné úrovne. Vlády izolovali ľudí a obmedzili výrobu a spotrebu. Ako by sa na to mal pozerať ekonóm?

V ekonomike je evidentne chaos a sotva prejde deň bez toho, aby sa v každodennom ekonomickom živote neobjavili neobvyklé, ak nie bezprecedentné situácie. Mnoho ľudí a ekonómov však problémy buď prehliada, alebo ich popiera. Veci sú pre nich takto normálne. V tomto tábore sú väčšinou politici. Pre ekonómov a podporovateľov investícií je inflácia „prechodná“. Nevedia, ako funguje ekonomika, a očakávajú od ekonomiky a podnikateľov takmer dokonalosť. Tento pohľad je nesprávny.

Chaos je pre väčšinu ostatných príliš skutočný. Domácnosti vidia, ako sa ich kúpna sila zmenšuje, ich možnosti miznú a viac času trávia úpravami svojich rodinných rozpočtov. Vianočné nákupy budú horšie ako obvykle.

Popierači chaosu majú podporu médií, ktoré sa problémami buď nezaoberajú, alebo ich maskujú súhrnnými štatistikami, ako je cenová inflácia, teda index spotrebiteľských cien, nízka nezamestnanosť, nárast miezd a extrémne vysoké hodnoty akciových trhov a nehnuteľností, najmä na bývanie. Vďaka týmto štatistikám sa ľudia cítia komfortne alebo sú prinajmenšom menej nervózni.

Situácia ale poukazuje na skutočné ekonomické utrpenie. Malé podniky trpia až zanikajú. Veľký biznis má tiež problémy v celom svojom dodávateľskom reťazci, predovšetkým kvôli zablokovaniu a pandemickým obmedzeniam. Túto prekážku v ekonomickom živote symbolizuje päťstotisíc námorných kontajnerov uviaznutých pri prístave Long Beach v Kalifornii. 

Rakúska ekonomická škola poskytuje pochopenie príčin tohto chaosu a ponúka riešenia.

Kroky centrálnych bankárov boli silným zásahom proti ekonomike. Tlač peňazí priniesla určité znaky prosperity, ale jej hlavným známym efektom sú hmatateľné efekty v podobe zvýšenia cien, úbytku investícií a ďalší posun bohatstva prerozdeleného od strednej triedy k veľmi bohatým.

Riešenie je jednoznačné, centrálna banka musí zastaviť svoju politiku podpory trhov so štátnymi dlhopismi a hypotékami, aby ukončiť tým zvrátené efekty, ktoré vytvára na všeobecnom trhu pôžičiek vo forme ultra nízkych úrokových sadzieb. Sľuby „uťahovania“ v podobe znižovania nákupov aktív, sú naozaj príliš málo a prichádzajú príliš neskoro. Blokovanie a obmedzenia sú veľkou ranou pre svetovú ekonomiku. Prečo toľko nákladných lodí čaká na vykládku? Prečo sa výrobky nedostávajú na trh? Môže to mať milióny dôvodov, ale v mnohých prípadoch je spoločným menovateľom nedostatok pracovníkov, pretože mnohí nie sú ochotní dodržiavať obmedzenia a požiadavky týkajúce sa koronavírusu. Výroba uviazla v močarisku vládnych intervencií.

Žijeme v ekonomike chaosu, dá sa to ale ukončiť

Veľkým problémom sú obmedzenia a dotácie na trhoch práce, kedy špeciálne dávky v nezamestnanosti a rôzne formy podpory zo strany vlády znamenajú, že nepracovať sa oplatí viac ako pracovať. Prázdne regály, zatváranie obchodov, skrátené pracovné hodiny a nápisy „hľadáme zamestnancov“ nie sú priamym dôsledkom cenových kontrol ani vinou trhového hospodárstva. Ceny v niektorých oblastiach hospodárstva musia stúpať tak vysoko a tak rýchlo z dôvodu, aby harmonizovali ponuku a dopyt, aby podnikatelia v tomto prostredí, v ktorom dominujú vládne intervencie a zvýšená neistota, len ťažko dokážu udržať krok. Je málo iba súcitiť s podnikateľmi, ktorí sa pokúšajú zachrániť svoj biznis, udržať sa na trhu, zarobiť si na živobytie a zaplatiť dane. 

Dobrým príkladom je zatvorený stánok so zmrzlinou, ktorý úspešne fungoval takmer sedem desaťročí. Nebola za tým zložitosť podnikania, nedostatok surovín alebo  vyššie ceny, ktoré si účtoval. V bludisku obmedzení a   dotácií v nezamestnanosti jednoducho nemohli nájsť a udržať si pracovnú silu. „V skutočnosti nevieme, čo sa stane. To závisí od COVIDu a od toho, kedy ľudia budú chcieť začať pracovať,“ vyjadril sa súčasný vlastník tejto viacgeneračnej rodinnej firmy.

Nie je jasné, ktoré aspekty covidu ich doviedli k zániku, ale hlavnou sťažnosťou je, že kvôli vládnej podpore vlastne už nechce nikto pracovať. Je zrejmé a stále jasnejšie, že takéto sociálne bonusy a vládne stimuly musia skončiť, aby sa ekonomika zotavila.

Nie je to len nedostatok maloobchodného tovaru, niektoré veci nie sú okamžite dostupné ani za vyššie ceny. V servisoch chýbajú náhradné diely, ale aj odborníci. Nedokážu plniť objednávky na čas a preto strácajú kredit. Pritom šlo o spoľahlivé firmy, ktoré dodržiavali termíny pred zásahom vlády. 

Malo by byť zrejmé, že príčinou našich nových ekonomických problémov sú rozsiahle celoplošné vládne zásahy po celom svete. Medzi negatívne dôsledky patria tieto každodenné zmeny, ktorými prechádzame. Vládne zásahy nielenže spôsobili veľký zásah do ekonomických transakcií, ale zničili aj firmy a životy ľudí. Na druhej strane rastie sila sociálnych médií, internetových gigantov, či farmafiriem. Toto je hospodárska kríza maskovaná ekonomickými štatistikami a rastom akciových trhov s malým počtom super víťazov z dôvodu výluk. Náprava sa dá dosiahnuť len ukončením intervencií, najmä inflačnej politiky, obmedzení a dotácií na výrobu a spotrebu. To by pomohlo obnoviť trhové hospodárstvo do fungujúceho stavu.