Odberateľov elektriny od Slovakia Energy prevezme nový dodávateľ od soboty

Diskusia 8  Zdroj: TASR

8. 10. 2021 - Odberateľov plynu a energie od Slovakia Energy čaká zmena dodávateľa. Zatiaľ čo zákazníkov odoberajúcich plyn od piatka dočasne prevzal Slovenský plynárenský priemysel, elektrinu budú bývalí zákazníci najväčšieho alternatívneho dodávateľa energií dostávať o dodávateľov poslednej inštancie (DPI) od soboty (9.

Odberateľov plynu a energie od Slovakia Energy čaká zmena dodávateľa. Zatiaľ čo zákazníkov odoberajúcich plyn od piatka dočasne prevzal Slovenský plynárenský priemysel, elektrinu budú bývalí zákazníci najväčšieho alternatívneho dodávateľa energií dostávať o dodávateľov poslednej inštancie (DPI) od soboty (9. 10.) Informoval o tom Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Slovakia Energy požiadala ÚRSO koncom septembra o zrušenie licencií a zo slovenského trhu pre finančné problémy odchádza.

ÚRSO ubezpečil dotknutých odberateľov, že budú mať v zmysle legislatívy naďalej zachovanú nepretržitú dodávku elektriny aj plynu a nikto nebude odpojený. "Dodávky elektriny a plynu v režime DPI začínajú zo zákona automaticky. To znamená, nemusíte nikam chodiť, nemusíte nikam volať, nemusíte nič podpisovať, súčasne vám nik elektrinu ani plyn nevypne. DPI sa ako produkt ochrany spotrebiteľa poskytuje počas obdobia až 3 mesiacov," uviedol ÚRSO.

Dodávateľom DPI pre zemný plyn je pre celé územie Slovenska spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel. V elektrine zákazníkov Slovakia Energy obslúži jeden z trojice dodávateľov ZSE Energia, Stredoslovenská energetika a Východoslovenská energetika, a to v závislosti od toho, v ktorom regióne sa nachádza odberné miesto. Zákazníci majú tri mesiace na to, aby si vybrali nového stáleho dodávateľa energií a podpísali s ním zmluvu.

ÚRSO upozornil dodávateľov, že k žiadostiam o uzavretie zmluvy musia pristupovať v súlade so zákonom o energetike a nesmú odmietať jej uzatvorenie v rozpore s platnou legislatívou, a to vrátane kladenia si podmienky posunu účinnosti novej zmluvy až na obdobie po skončení kalendárneho roka 2021. Na odberateľov v režime dodávky poslednej inštancie je treba podľa úradu nahliadať ako na odberateľov, ktorí svojho dodávateľa stratili a ktorí tak nemajú žiadnu obchodnú prekážku, aby uzavreli zmluvu o dodávke elektriny a/alebo plynu s účinnosťou k čo najskoršiemu možnému termínu začiatku riadnej dodávky.