Sociálne výdavky v Rakúsku dosiahli pre pandémiu rekordnú výšku

Pridajte názor  Zdroj: TASR

22. 7. 2021 - Pandémia nového koronavírusu sa v Rakúsku podpísala pod výrazný vzostup sociálnych výdavkov v roku 2020.

Pandémia nového koronavírusu sa v Rakúsku podpísala pod výrazný vzostup sociálnych výdavkov v roku 2020. Podľa predbežných výpočtov štatistického úradu Statistik Austria vlani medziročne stúpli zo 117 miliárd eur na 130 miliárd eur. Keďže hrubý domáci produkt (HDP) klesol o 5,1 %, podiel sociálnych výdavkov na HDP dosiahol 34,4 %, čo je historicky najvyššia úroveň.

"V pandemickom roku 2020 prvýkrát smerovali výdavky vo výške viac než tretiny rakúskeho hospodárskeho výkonu do sociálnej oblasti," cituje agentúra APA generálneho riaditeľa Statistik Austria Tobiasa Thomasa. S podielom 34,4 % tak o 5,1 % presahovali rok 2019 (29,3 %). Počas finančnej krízy z roka 2009 išlo o podiel 29,6 %, priemer za posledných desať rokov (2010 až 2020) dosiahol 29,9 %.

Sociálne výdavky v oblasti nezamestnanosti na zvládnutie krízy na trhu práce sa zo sumy 6 miliárd eur za rok 2019 vlani viac než zdvojnásobili zhruba na 13 miliárd eur. Jedným z hlavných dôvodov bol režim kurzarbeit, v ktorom sa výdavky zvýšili z dvoch miliónov eur na 5,5 miliardy eur. Vzhľadom na vzostup nezamestnanosti a zlepšenie sociálneho zabezpečenia sa zvýšili aj výdavky na dávky v nezamestnanosti o 55 % na 2,4 miliardy eur a na núdzovú pomoc o 42 % na 1,9 miliardy eur.

Po podpore pre kurzarbeit bola druhým najväčším pandemickým výdavkom pomoc pre samostatne zárobkovo činné osoby, ktorým bolo ako kompenzácia za ušlé príjmy vyplatených 1,1 miliardy eur. Jednorazovou dávkou vo forme prídavku na deti získali rodiny dodatočných 656 miliónov eur. Výdavky na podporu rodín vzrástli o 21 % na 4,2 miliardy eur.

Napriek vzostupu sociálnych výdavkov v rôznych oblastiach najväčšiu časť vlani tvorila podpora pre osoby v dôchodkovom veku. Dôchodky a ďalšie súvisiace výdavky, napríklad na opateru, medziročne stúpli o 5,6 % na 54 miliárd eur, čo predstavuje podiel 43 % na sociálnych výdavkoch. Na druhom mieste s podielom 25 % a sumou 32 miliárd eur nasledovalo zdravotné zabezpečenie všetkých vekových skupín. V tejto oblasti okrem zvýšenia ambulantných výkonov o 5 a stacionárnych o 7 % došlo aj k poklesu určitých výdavkov: zdravotné poistenie a rehabilitácia o 11 % a dávky počas pracovnej neschopnosti o 6 %.