Finančná správa pripomína pravidlá "nákupnej turistiky" v tretích krajinách

Diskusia 3  
Finančná správa pripomína pravidlá nákupnej turistiky v tretích krajinách
Zdroj: TASR
Foto: TASR/Roman Hanc


15. 6. 2021 - So začiatkom letnej turistickej sezóny a uvoľnenými protipandemickými opatreniami umožňujúcimi cestovať do zahraničia vrátane takzvaných tretích krajín upozorňuje Finančná správa (FS) Slovenskej republiky na pravidlá dovozu tovaru.

So začiatkom letnej turistickej sezóny a uvoľnenými protipandemickými opatreniami umožňujúcimi cestovať do zahraničia vrátane takzvaných tretích krajín upozorňuje Finančná správa (FS) Slovenskej republiky na pravidlá dovozu tovaru. Na niektorý sa vzťahujú zákazy a obmedzenia, iný podlieha množstevným limitom. TASR o tom, najmä v súvislosti s návštevou Ukrajiny, informovala hovorkyňa colného úradu Michalovce Jana Nimrichterová.

"V cestnej a železničnej doprave celková hodnota tovaru dovážaného dospelou osobou nesmie prekročiť sumu 300 eur, v prípade osoby do 15 rokov je to suma 150 eur," uviedla s tým, že takto dovezený tovar má byť určený pre osobnú spotrebu cestujúceho alebo ako dar jeho blízkym, a tomu má zodpovedať aj jeho množstvo.

Množstevné limity, a tiež obmedzenie z hľadiska veku cestujúceho sa vzťahujú najmä na tabakové výrobky, alkohol a pohonné látky. „Upozorňujeme, že povolený a od dovozných platieb je oslobodený dovoz 40 kusov cigariet, 20 kusov cigariek, desať kusov cigár a 50 gramov tabaku, dve spotrebiteľské balenia bezdymového tabakového výrobku, jeden liter tvrdého alkoholu nad 22 %, dva litre šumivého vína či nápoja s obsahom alkoholu do 22 %, respektíve úmerná kombinácia týchto tabakových výrobkov alebo alkoholických nápojov, štyri litre tichého vína a 16 litrov piva,“ ozrejmila Nimrichterová. Tabakové výrobky a alkohol si však nesmie dovážať osoba mladšia ako 17 rokov.

V záujme ochrany zdravia, životného prostredia, spotrebiteľa a vnútorného trhu podliehajú zákazom a obmedzeniam aj potraviny a produkty rastlinného a živočíšneho pôvodu, prípravky na ochranu rastlín, chránené druhy rastlín a živočíchov i výrobky z nich, textil, obuv a iný tovar porušujúci práva duševného vlastníctva. "Platí prísny zákaz dovozu mäsa, mlieka a výrobkov z nich, okrem sušeného dojčenského mlieka či špeciálnych potravín potrebných zo zdravotných dôvodov v množstve dvoch kilogramov," konkretizovala Nimrichterová s tým, že všetky výrobky živočíšneho pôvodu, ktoré nespĺňajú pravidlá, musí cestujúci po vstupe na územie Európskej únie (EÚ) odovzdať na úradnú likvidáciu. V opačnom prípade sa vystavuje riziku pokuty alebo trestného stíhania. Bez platného rastlinolekárskeho osvedčenia je tiež zakázané privážať z tretích krajín kvety, osivo, sadenice, ovocie a zeleninu. Prípravky na ochranu rastlín musia byť autorizované na území Slovenska.

Ako tiež Nimrichterová pripomenula, od 3. júna platí nová európska legislatíva na množstvo peňažných prostriedkov prevážaných v hotovosti. V prípade prevozu peňazí, obchodovateľných finančných nástrojov na doručiteľa, alebo komodít používaných ako vysokolikvidné uchovávatele hodnoty, akými je investičné zlato či mince s obsahom zlata v hodnote nad 10.000 eur cez hranice EÚ, cestujúci je povinný takýto tovar prihlásiť k colnej kontrole a vyplniť nový formulár.

Podrobnejšie informácie o pravidlách dovozu tovaru z Ukrajiny a ďalších tretích krajín sú dostupné na internetovej stránke FS, cestujúci môžu využiť aj služby call centra FS.