Stanovisko podpredsedu vlády SR Š. Holého k vyjadreniam združenia K8

Diskusia 1  Zdroj: TASR

11. 6. 2021 - Zásadne odmietame vyjadrenia združenia K8, kde jeho predstavitelia tvrdia, že nový stavebný zákon či zákon o územnom plánovaní nechránia občanov a vylučujú ich zo stavebného konania.

Zásadne odmietame vyjadrenia združenia K8, kde jeho predstavitelia tvrdia, že nový stavebný zákon či zákon o územnom plánovaní nechránia občanov a vylučujú ich zo stavebného konania. Práve naopak, ideme mestám pomáhať riešiť územné plánovanie. Jasné pravidlá schválené zastupiteľstvom a pripomienkované občanmi určia, čo sa kde bude môcť stavať. Územný plán bude podkladom, z ktorého bude úplne jasné a logické, aká stavba sa kde môže alebo nemôže stavať. Ten si občan kedykoľvek pozrie tak, ako sa teraz pozerá na Google mapu.

Jediní, kto sa majú báť zmien v stavebnom zákone sú vybavovači, podvodníci a ľudia s nečistými úmyslami. Takí, ktorí profitujú na súčasnom neprehľadnom stave.

Dôležité je tiež zopakovať, že mestá si samé určia v územnom pláne pravidlá, kde sa čo bude môcť stavať. Nie úrad. Nie vláda, ale mestá si pripravia, schvália a definujú územný plán a jeho pravidlá. Jednotná metodika a zásady územného plánovania a územné plány ako také budú čitateľnejšie a zrozumiteľnejšie aj pre bežného občana.

Je naozaj smutné, že predstavitelia združenia K8 dlhodobo produkujú tlačovky a vyhlásenia, kde iba útočia a spochybňujú odborníkov, ktorí pracujú na novom stavebnom zákone a zákone o územnom plánovaní, pričom oni sami však neboli schopní a ochotní sa zúčastniť pracovných rokovaní k týmto návrhom zákonov.TASR informovali z Kancelárie podpredsedu vlády SR.