Kapacita zariadenia pre seniorov na Cemjate by sa mala zvýšiť

Diskusia 1  Zdroj: TASR

11. 6. 2021 - Starý objekt Bona Via, ktorý je súčasťou areálu Zariadenia pre seniorov Harmónia – Cemjata, nahradí modernejšia budova.

Starý objekt Bona Via, ktorý je súčasťou areálu Zariadenia pre seniorov Harmónia – Cemjata, nahradí modernejšia budova. Mesto Prešov už pozná víťaza verejnej súťaže, no uzatvorenie zmluvy ešte musí prerokovať mestské zastupiteľstvo. Následne bude podaná žiadosť o poskytnutie úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Výstavbou novej budovy sa zvýši kapacita zariadenia. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Tomek.

V areáli zariadenia sa podľa jeho slov počíta s výstavbou nového prízemného objektu s čiastočne využitým podkrovím. Pripravovaná stavba bude situovaná na ploche existujúceho objektu Bona Via, ktorý má v súčasnosti kapacitu pre osem klientov a štyroch opatrovateľov.

Nová budova s rozlohou takmer 935 štvorcových metrov bude kapacitne postačovať pre 40 klientov, vrátane seniorov s obmedzenou schopnosťou pohybu ako aj tých, ktorí nie sú schopní samostatného pohybu a pre 20 pracovníkov, ktorí budú pracovať v trojzmennej prevádzke.

"Okrem modernizácie materských a základných škôl, ktoré slúžia pre naše deti a žiakov, nezabúdame ani na našich najstarších obyvateľov, medzi ktorých patria aj klienti zariadení pre seniorov. Počas aktívnych rokov svojho života boli veľkým prínosom pre naše rodiny i celé mesto a teraz si zaslúžia prežiť jeseň svojho života v príjemnom a modernom zariadení," uviedla primátorka Prešova Andrea Turčanová.

Starý objekt Bona Via, ktorý nie je dispozične vhodný pre takýto typ zariadenia, čaká asanácia vrátane časti schodiska v exteriéri. Na rovnakom mieste sa potom začne s výstavbou modernej budovy, ktorá je navrhnutá ako trojtrakt so strednou spojovacou chodbou a bunkami ubytovania smerom na východ a západ. V strede dispozície je navrhnutá spoločenská miestnosť, priestor pre opatrovateľky, recepcia, jedáleň a denná miestnosť opatrovateliek.

Stavbu zrealizuje Marcus Industry, a.s., ktorá sa stala víťazom verejnej súťaže. Cena diela je 1.056.021,10 eura s DPH, pričom 87.019,55 eura plánuje mesto Prešov financovať z vlastných zdrojov a zvyšných 969.001,55 eura prostredníctvom úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Trvanie výstavby je 18 mesiacov od odovzdania staveniska.