Koaliční poslanci navrhujú odstrániť nespravodlivosť pri kompenzáciách ŤZP

Pridajte názor  Zdroj: TASR

7. 6. 2021 - Nespravodlivosť v oblasti poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia (ŤZP) by sa mala odstrániť.

Nespravodlivosť v oblasti poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia (ŤZP) by sa mala odstrániť. Ak osoba vlastní okrem vlastného príbytku aj ďalší majetok, s ktorým však nemôže samostatne nakladať, štát by mal pri vyplácaní peňažných príspevkov zohľadňovať situáciu, v akej sa osoba nachádza. Vyplýva to z návrhu zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP, ktorý predložili na júnovú schôdzu Národnej rady (NR) SR koaliční poslanci.

Zákon o kompenzáciách upravuje na účely poskytovania peňažného príspevku fyzickým osobám s ŤZP náležitosti týkajúce sa hodnoty majetku a jeho maximálnej výšky. Napriek tomu, že zákon zohľadňuje situáciu, keď má fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím len podiel na nehnuteľnom majetku, podľa poslancov nezohľadňuje situácie, ak nemôže nakladať so svojim majetkom. "Týka sa to napríklad dôvodu nerozdeleného bezpodielového spoluvlastníctva manželov po rozvode. Nemusí ísť pritom o majetok, v ktorom býva, a na majetku môže byť napríklad úver na bývanie, hypotekárny úver alebo pohľadávka zabezpečená záložným právom," uviedli predkladatelia v dôvodovej správe.

Osoby sú teda síce vlastníkmi majetku, ale nemôžu s ním samostatne nakladať. Ak by aj mohli, nesplatenú sumu hypotéky alebo inej ťarchy by museli vyplatiť tomu, prospech ktorého sú zriadené. Ak je osoba ťažko zdravotne postihnutá, je navyše v situácii, keď nemá nárok na pomoc od štátu, aj keď sama svoje majetkové postavenie nevie ovplyvniť. V takýchto prípadoch by mal štát pri poskytovaní peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia túto situáciu zohľadňovať v rámci nového zákona. Ten by mal meniť a dopĺňať zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Predkladatelia navrhujú účinnosť od 1. septembra tohto roka.

Z dôvodovej správy ďalej vyplýva, že prílohou žiadosti o peňažný príspevok na kompenzáciu je vyhlásenie o majetku, v ktorom fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím vyhlasuje, či hodnota jej majetku presahuje alebo nepresahuje hodnotu 39.833 eur. Rozhodujúci je stav k dňu podania žiadosti. Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím má zároveň podľa navrhovateľov povinnosť na výzvu príslušného úradu preukázať výšku svojich príjmov a hodnotu majetku, ohlásiť zmeny v ich výške a zmeny v rodinných pomeroch. Taktiež má ohlásiť zmeny v majetkových pomeroch, ktoré sú rozhodujúce na určenie výšky peňažného príspevku na kompenzáciu.