Rodinná firma? Päť vecí, ktoré musíte urobiť, aby ste prežili ťažké časy

Diskusia 5  
Rodinná firma? Päť vecí, ktoré musíte urobiť, aby ste prežili ťažké časy
Zdroj: the conversation
Foto: getty images


12. 5. 2021 - Pandémia skomplikovala podnikanie. V zložitých časoch sú rodinné firmy teoreticky lepšie pripravené na prežitie ako väčšina ostatných. Dokážu uprednostniť dlhodobejšie ciele, pretože vlastníci zvyčajne počítajú s tým, že firmu nakoniec prevezme ďalšia generácia. Ale práve to môže byť problém, ak dedič nie je natoľko silný ako ten, kto je práve na „tróne“.

V novom výskume sa tím vedcov zameral na výzvy pre rodinné firmy vyvolané pandémiou a jej sociálnymi a ekonomickými dozvukmi. Vo svojej práci autori vychádzali z vlastných poznatkov z tejto oblasti ale inšpirovali sa aj neformálnymi rozhovormi s niektorými rodinnými firmami rôznych veľkostí počas pandémie. Oblasť podnikania bola rôznorodá, obchodujú so všetkým, od olivového oleja cez mikrovlnné zobrazovacie zariadenia a finančné služby až po kvalitné vína. Väčšina z nich má sídlo v Taliansku.

Vedcom sa podarilo zadefinovať päť výziev, ktoré sú pre rodinné firmy na celom svete jedinečné. Pandémia ich ešte zhoršila, ale všetky sa dajú premeniť na príležitosti. Je potrebné zdôrazniť, že prežitie týchto firiem je životne dôležité pre nás všetkých, prispievajú od 50 do 90 % HDP väčšiny krajín a zamestnávajú väčšinu ľudí.

1. Dedenie
Rodinné podniky vnímajú nástupníctvo ako dlhý proces, ktorý je potrebné metodicky naplánovať a zrealizovať, ale počas pandémie k nemu došlo rýchlo a neočakávane. Najmenej 25 % zodpovedných náhle ochorelo, alebo kvôli kríze opustilo svoje podnikanie skôr, ako sa očakávalo. „Nárast pocitu blížiacej sa smrti po vzhliadnutí mnohých obetí tejto pandémie ma vedie k tomu, že vnímam potrebu prenechať svoj biznis intenzívnejšie než kedykoľvek predtým a zrazu o tom uvažujem ako o niečom, čo sa udeje skutočne rýchlo a nepredvídateľným spôsobom,“ vyjadril sa jeden vlastník rodinnej firmy zaoberajúcej sa návrhom oceľových konštrukcií. Je zrejmé, že vlastníci a manažéri musia byť pripravení na takéto rozhodnutie. V niektorých prípadoch ich súčasné prostredie môže prinútiť, aby zvážili alternatívy dedenia v rodine, napríklad kandidáta z vonkajšieho prostredia, alebo predaj alebo dokonca zatvorenie firmy. Vedci odporúčajú, že ihneď potom, ako nastane ten pravý okamih, je potrebné opatrne pristupovať aj k dlho očakávaným dedičstvám, ktoré nevyhnutne prídu.

Rodinná firma? Päť vecí, ktoré musíte urobiť, aby ste prežili ťažké časy

2. Zachovanie rodinného pocitu

Prieskum ukázal, že keď členovia rodiny pracujú v jednom odbore, vytvárajú dlhodobé osobné vzťahy so zamestnancami, zákazníkmi a dodávateľmi. Ale tieto vzťahy boli počas pandémie narušené spoločenským odstupom a prácou na diaľku. Rodinné firmy preto musia prehodnotiť svoje pracovné procesy a vážnejšie pouvažovať o tom, ako si zachovať svoju výraznú sociálnu výhodu v čoraz digitálnejšom prostredí, ktorému sa prispôsobujeme.

3. Tradície a história
Často sa predpokladá, že rodinné podniky sú výhľadové a zameriavajú sa na rast po celé generácie. Negatívny výhľad a rastúca neistota, ktorú priniesla pandémia, však mnohých priviedli k tomu, že namiesto toho cítili nostalgiu za „zlatým vekom minulosti“. Mnohí sa snažia zužitkovať svoju rodinnú históriu a tradíciu, napríklad zdôraznením vyznávania dlhodobých hodnôt a pripomenutím minulých úspechov svojim zákazníkom. Zameriavajú sa tiež skôr na to, aby dokázali prežiť a nie na rast. Rodinné firmy musia použiť svoje tradičné hodnoty na orientáciu v časoch neistoty a ohliadnuť sa za svojou históriou, aby zistili, ako sa členovia rodiny dokázali vyrovnať s uplynulými krízami. Majitelia sa musia zamerať na to, ako to najlepšie urobiť pre získanie budúcej konkurenčnej výhody.

Rodinná firma? Päť vecí, ktoré musíte urobiť, aby ste prežili ťažké časy

4. Ťažké kompromisy

Rodinné firmy zvyčajne motivuje niečo viac ako len finančné bohatstvo. Ak má firma problémy, vedenie sa často zdráha vyhodiť členov rodiny, pretože napätá situácia by mohla trvať oveľa dlhšie, ako keď dostane výpoveď niekto bez rodinných väzieb. Rovnako sa vedenie môže snažiť prilákať do podnikania niekoho z vonka zo strachu, že dedič nezvládne jemu pridelenú úlohu po nástupe do funkcie. Takéto rozhodnutia môžu byť obrovskou výzvou a často nútia urobiť voľbu medzi rodinnou harmóniou a budúcnosťou podniku. Ide o kompromisy a po pandémii ich bude nutné robiť čoraz viac.

5. Zachovanie bohatstva
Na majiteľov rodinných firiem sa často pozerá ako na osoby, ktoré pravdepodobne investujú s minimálnym alebo žiadnym očakávaním rýchlej návratnosti. Externí poradcovia sa preto zvyčajne zameriavajú na riadenie, alebo správu, ale nie na finančnú životaschopnosť. Pandémia však mení aj túto zaužívanú situáciu. Rodinné podniky sa stále viac zameriavajú na zachovanie svojho majetku, aby prežili krízu. Výsledkom je, že rodinné kancelárie, organizácie, ktoré zvyčajne zakladajú vlastníci firmy na správu majetku, sú čoraz dôležitejšie, ako to potvrdil aj respondent z prieskumu, šéf rodinného podniku v oblasti finančných služieb.  Transformácia tohto druhu bude pokračovať.

Namiesto zamerania sa na krátkodobé záujmy musia rodinné podniky vyriešiť týchto päť výziev, aby prežili a dokázali dlhodobo prosperovať. V mnohých prípadoch to bude znamenať upustenie od archaických názorov na chod firmy a prehodnotenie fungovania firmy. Či už nenadišiel konečne čas na odovzdanie moci niekomu inému.