Flash analýza: Priemyselná produkcia je o takmer štvrtinu vyššia ako pred rokom, aký bude ďalší vývoj?

Diskusia 1  
Flash analýza: Priemyselná produkcia je o takmer štvrtinu vyššia ako pred rokom, aký bude ďalší vývoj?
Zdroj: 365bank
Foto: getty images


10. 5. 2021 - Vo februári sa produkcia našich priemyselníkov zvýšila len mierne o 1 %, ale v marci podľa najnovších čísiel ŠÚ SR prudko medziročne vzrástla až o 24,5 %. Je teda o takmer švrtinu vyššia ako pred rokom, kedy došlo k vypuknutiu prvej vlny pandémie.

K tomuto pozitívnemu výsledku samozrejme vo veľkej miere dopomohol bázický efekt, keďže vlani v marci výroba v našom priemysle klesla skoro o pätinu.

Smerom nahor bol v marci náš priemysel ťahaný hlavne automobilkami, ktorých výroba medziročne vzrástla až o takmer 60 %. Automobilky ako exportne orientované odvetvie, ťažia hlavne z rastúceho dopytu z ázijských krajín. A v marci naše automobilky ešte nemuseli zastavovať výrobu kvôli nedostatku čipov. Čipová kríza vo svete ale už aktuálne dopadla aj na našich výrobcov. Druhým ťahúňom našej ekonomiky je výroba počítačov a elektroniky, ktorá bola v marci až o 21 % vyššia ako pred rokom. K priaznivému vývoju v priemysle dopomohla aj výroba strojov (rast o cca 26 %),výroba elektrických zariadení (rast o 23 %), produkcia vo farmaceutickom priemysle a taktiež výroba kovov (zhodne o cca 17 %).

V marci sa výroba medziročne znížila už len v dvoch spomedzi sledovaných 15 priemyselných odvetví. Najvýraznejší pokles nastal v produkcii ropných výrobkov (o cca -12 %) a mierne sa znížila textilná výroba.

Očakávame, že podobne ako v marci, tak aj v apríli a máji dosiahne naša priemyselná produkcia vysoký medziročný rast. Bude to ale vo veľkej miere dané bázickým efektom, keďže vlani v týchto mesiacoch zaznamenali naši priemyselníci prudký prepad výroby kvôli pandémii. Stále ale platí, že prvý kvartál a aj úvod druhého kvartálu tohto roka sú ešte silno zasiahnuté koronakrízou v Európe. Okrem toho, riziko pre našu priemyselnú produkciu predstavuje hlavne čipová kríza v automobilovom priemysle. Dopyt po automobiloch bude aj naďalej silný, ale pre chýbajúce čipy musia automobilky robiť dočasné odstávky výroby. Očakávame, že práve tento nedostatok súčiastok bude v ďalších mesiacoch tlačiť nadol výrobu aj export v automobilovom priemysle.     

Pandemická situácia sa u nás síce zlepšuje, koronakríza je tu ale ešte stále prítomná. Teda z pohľadu ekonomického rastu aj z pohľadu priemyselnej výroby bude prvý polrok tohto roka stále náročný. Výraznejšie zlepšenie očakávame až v 2. polroku, kedy ožije domáci aj zahraničný dopyt a priemyselníci budú môcť takpovediac „šliapnuť na plyn“.

 

Autorkou je Jana Glasová, analytička 365.bank