Prieskum: S kúpou prvého bývania pomáhajú deťom ich rodičia

Diskusia 1  
Prieskum: S kúpou prvého bývania pomáhajú deťom ich rodičia
Zdroj: PSS
Foto: getty images


4. 5. 2021 - Kúpa bytu či domu je pre mnohých ľudí jeden z najväčších finančných výdavkov, ktoré v živote urobia. Väčšina rodičov na Slovensku chce svojim deťom pomôcť pri štarte do života aj tým, že im zabezpečia aspoň časť financií na prvý vlastný domov. Vyplýva to z prieskumu, ktorý vo februári  a marci tohto roku realizovala pre Prvú stavebnú sporiteľňu prieskumná agentúra MEDIAN SK.

Rodičia by mali pomôcť svojim deťom so štartom do života a sporiť im na vlastné bývanie. Myslí si to až 76 % ľudí na Slovensku. Takmer dve tretiny (62 %) oslovených rodičov svojim deťom na ich prvý vlastný domov aj peniaze odkladá. „Kúpa vlastného bývania je predstavuje pomyselný štart do samostatného života a väčšina rodičov s ním chce svojim deťom aspoň z časti pomôcť,“ hovorí Jozef Plško, vedúci odboru komunikácie Prvej stavebnej sporiteľne.

Štart do života
Necelá polovica (45 %) rodičov chce svojim deťom nasporiť aspoň časť sumy, ktorú budú na osamostatnenie potrebovať. Každý šiesty rodič (17 %) však plánuje svojim deťom nasporiť na celú hodnotu budúceho domova. „Pri kúpe nehnuteľnosti je dnes potrebné mať nasporenú aspoň časť sumy dopredu. Čím skôr rodičia začnú deťom pravidelne sporiť, tým väčšiu časť budú schopní financovať z vlastných zdrojov a získajú výhodnejšie úverové podmienky na dofinancovanie,“ vysvetľuje Jozef Plško. 

Postoj k úsporám
Z prieskumu vyplýva, že rodičia, ktorí sporia na bývanie pre svoje deti, boli sami k zodpovednému prístupu vedení už v mladom veku. Väčšina, až 79 percent z nich, si peniaze sporili, keď boli deti a teenageri. Väčšina respondentov si sporila na výdavky súvisiace so záľubami (28 %), ako sú bicykel  alebo klavír a na elektroniku (19 %), napríklad na prvý počítač či telefón. Približne 9 percent ľudí uviedlo, že si už v mladom veku aj sami sporili na bývanie alebo vybavenie domácnosti. Uvedomujú si tak dôležitosť zodpovedného plánovania vyšších výdavkov.

Koľko potrebujeme na bývanie
Väčšina ľudí má jasnú predstavu o tom, akú sumu budú potrebovať na zabezpečenie vlastného bývania v budúcnosti. Presná polovica respondentov počíta s tým, že na bývanie si vystačí so sumou do 100-tisíc eur, približne pätina respondentov (21 %) bude potrebovať na bývanie minúť do 200-tisíc eur a iba 4 percentá ľudí bude potrebovať viac peňazí. Asi 25 percent ľudí nevedelo sumu určiť.  

S vyššími výdavkami na bývanie počítajú najmä mladší respondenti. Viac ako tretina (35 %) ľudí vo veku od 18 do 25 predpokladá, že ich náklady na bývanie presiahnu  100-tisíc eur.  Výška sumy, ktorú respondenti budú potrebovať na bývanie, závisí vo výraznej miere od miesta bydliska. So sumou nad 100-tisíc za byt či dom počíta viac ako polovica (51 %) obyvateľov Bratislavského kraja, ale iba každý šiesty (16 %) respondent z Prešovského kraja. S najnižšími výdavkami na budúce bývanie počítajú ľudia z Banskobystrického kraja. Až 30 percent z nich bude potrebovať na bývanie sumu do 50-tisíc eur