Slovákom pandémia pomohla viac ušetriť, ale zhoršila ich investičné návyky

Diskusia 10  
Slovákom pandémia pomohla viac ušetriť, ale zhoršila ich investičné návyky
Zdroj: OVB
Foto: getty images


4. 5. 2021 - Nožnice medzi novými vkladmi plynúcimi na bankové účty a investíciami do podielových fondov sa počas pandémie ešte viac roztvorili v neprospech investícií. Štatistiky NBS a Asociácie správcovských spoločností potvrdzujú, že počas pandémie sa prístup Slovákov k tvorbe úspor stal opäť konzervatívnejším.

Kým tempo medziročného rastu úspor na bankových účtoch sa zrýchlilo, investície do podielových fondov klesli. Pritom nepomer medzi úsporami v bankách, ktoré nič nezarábajú a akciovými podielovými fondami s priemerným výnosom 10 percent (priemerné trojročné zhodnotenie k 23. aprílu 2021,vážené anualizované hodnoty, zdroj: ass.sk) sa počas pandémie ešte viac zväčšil.

Do bánk ukladáme viac peňazí, investujeme menej
Kým v roku 2020 slovenským domácnostiam pribudli na bankové účty vyše 3 miliardy eur, do podielových fondov smerovalo iba 491 miliónov eur. To znamená, že na bankových účtoch s výnosom blízkym nule si Slováci odložili 6x viac úspor, ako vložili do podielových fondov, ktoré spravujú správcovské spoločnosti združené v ASS. Rok predtým bol pritom tento pomer výrazne priaznivejší: vklady v bankách presiahli čisté predaje podielových fondov 4,6-násobne.

„Čísla jasne ukazujú, že Slováci sa v čase krízy opäť silnejšie vrátili ku konzervatívnej investičnej stratégii. Tou je na Slovensku tradične odkladanie úspor na bankové účty. A to napriek tomu, že výnosy v bankách sú blízko nuly a úspory strácajú kvôli inflácii hodnotu, kým pri podielových fondoch nie je problém získať dlhodobo čistý výnos 5-7 percent,“ hodnotí situáciu Marián Búlik, finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko.

Slovákom pandémia pomohla viac ušetriť, ale zhoršila ich investičné návyky

Aj keď sa podľa vyjadrení správcov Slováci v aktuálnej kríze správali pri investovaní rozumne a na rozdiel od finančnej krízy pred desaťročím veľmi nepredávali v panike svoje podiely, investície do podielových fondov v roku 2020 klesli. Kým v roku 2019 dosiahli čisté predaje 533 miliónov eur, v minulom roku klesli o 8 percent na 491 miliónov eur. Zvrátil sa tak dlhodobý trend s každoročne rastúcim objemom úspor, ktoré plynuli do podielových fondov.
Slovákom pandémia pomohla viac ušetriť, ale zhoršila ich investičné návyky
„Štatistika ukazuje, že Slováci sa pri razantnom poklese v marci 2020 čiastočne zľakli a predsa len vypredávali svoje podiely. A aj keď zvyšok roka investíciám vyslovene prial, nové investície už prvotnú marcovú paniku nedokázali skorigovať,“ dodáva M. Búlik.

V roku 2021 by mohlo do fondov pritiecť rekordné množstvo peňazí
V 1. štvrťroku 2021 sa nepomer medzi prílevom úspor do podielových fondov a na bankové účty zmenil v porovnaní s pandemickým rokom 2020 len mierne. Kým Slováci podľa najnovšej štatistiky NBS od úvodu roka do konca marca vložili na bankové účty vyše 1,2 miliardy nových úspor, do podielových fondov pritieklo len 237 miliónov eur. To znamená, že na bankových účtoch si Slováci odložili 5x viac úspor, ako vložili do podielových fondov.

Slovákom pandémia pomohla viac ušetriť, ale zhoršila ich investičné návyky
„Dá sa povedať, že miera tvorby úspor je historicky rekordná. Ak by vklady teoreticky pokračovali týmto tempom, Slováci by si na bankové účty odložili za jediný rok takmer 5 miliárd eur. Aj keď takýto výsledok neočakávam, také množstvo peňazí na bankových účtoch je varovný signál, že Slováci nevedia zaobchádzať so svojimi úsporami,“ hovorí Marián Búlik.

Zároveň sa v úvode tohto roka nepotvrdzuje, že by Slováci prestali dôverovať podielovým fondom, ako by to mohli naznačovať nižšie predaje v roku 2020. Práve naopak, ak by sa udržalo tempo čistých predajov z úvodu roka, tak do podielových fondov by smerovalo rekordných 950 miliónov eur.

Pri úsporách z extrému do extrému
Slabá finančná gramotnosť je jedným z hlavných dôvodov, prečo Slováci držia väčšinu úspor na bankových účtoch. „Ľudia napríklad nerozumejú efektu inflácie a tomu, že ich úspory na bankovom účte pri nulovom úroku strácajú hodnotu. Paradoxne z prieskumov finančnej gramotnosti pre OVB dlhodobo vyplýva, že 9 z 10 Slovákov sa pokladá za finančne gramotných, aj keď realita je presne opačná. Pri poslednom prieskum sme zaregistrovali čiastočné zreálnenie sebavedomia, keď už iba 7 z 10 oslovených o sebe tvrdilo, že sa vo financiách vyznajú. Naposledy Index finančnej gramotnosti, nameraný s agentúrou 2muse na jeseň 2020, ukázal skóre 62 bodov zo 100. Je to stále slabý výsledok, aj keď sa pomaly zlepšuje,“ hovorí Marián Búlik.

Paradoxne sa Slováci pri úsporách držia extrémov. Namiesto pravidelného investovania volia nevýhodné bankové účty alebo sa doslova vrhajú do špekulácií na finančných trhoch. „V praxi vidieť snahu ľudí rýchlo a veľa zarobiť. Preto Slovákov tak láka nákup rizikových korporátnych dlhopisov, kryptomien či v poslednom čase social trading na základe odporúčania influencerov na sociálnych sieťach. Je veľkou chybou, že sa mnoho ľudí nechá prehovoriť na vyslovený hazard s úsporami s vidinou rýchleho zisku a ignorujú pravidelné investovanie, ktoré im vie dlhodobo priniesť bezpečné výnosy 5 až 7 percent ročne,“ prízvukuje Marián Búlik z OVB.